Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Elitene, minoritetene og mediene – Definisjonsmakt i norsk innvandringsdebatt

tineuf@media.uio.no

FIGENSCHOU, TINE USTAD. Ph.d. i medievitenskap, Universitetet i Oslo 2010. Ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, siden 2006, som postdoktor fra 2011.

audun.beyer@media.uio.no

BEYER, AUDUN. Ph.d. i medievitenskap, Universitetet i Oslo 2012. Ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, siden 2007, som postdoktor fra 2012.

Den norske innvandringsdebatten er blitt kritisert for å være dominert av en moralistisk, politisk korrekt elite. Gjennom en kvantitativ kildeanalyse av alle nyheter og meningsytringer i de største norske mediene i 2011 finner vi at «makteliten» (politikere, byråkrater og rettsvesen) er de mest brukte kildene. Makteliten siteres primært i nyhetsformatet og er oftere på tv enn andre kilder, men er fraværende i debattformatene. Regjeringskilder er sitert dobbelt så mange ganger som opposisjonen, et overraskende funn når man tar FrPs sakseierskap i betraktning. «Kultureliten» er nesten eksklusivt aktive i meningsformatene, og det er medienes egne interne eksperter («kommentariatet») som får definere og tolke debatten. Dette eliteperspektivet blir likevel kontinuerlig utfordret av andre kildegrupper. Viktigst blant dem er såkalt «vanlige folk», en bredt sammensatt kildegruppe hvor et flertall har minoritetsbakgrunn som uttaler seg basert på egne subjektive erfaringer. Den norske innvandringsdebatten er bred og mangfoldig, med et høyt antall unike kilder som uttrykker sine meninger om et omstridt og engasjerende tema.

Nøkkelord: Innvandringsdebatt, definisjonsmakt, innholdsanalyse, eliter

Elites, Minorities and the Media – Primary Definers in the Norwegian Immigration Debate

The immigration debate in Norway has been criticized for being dominated by a moralistic, politically correct elite. The present article examines the sources that act as ‘primary definers’ in the debate through a comprehensive, quantitative source analysis of all news and opinion pieces published in the major national media in Norway in 2011. It finds that the ‘establishment elite’ (politicians, public administrators and the judiciary) is the most cited news source, predominantly in the news format and more often on TV than in other sources. The government is quoted twice as often as the opposition, challenging the Progress Party’s issue ownership on immigration. The ‘cultural elite’ (researchers, culture and media experts) participate mainly in opinion formats, particularly in the newspapers. The elite perspective is continuously being challenged by a high number of unaffiliated sources (so-called ‘ordinary people’), more than half of them of ethnic minority origin. All in all, the mediated immigration debate is diverse and broad, with a high number of unique sources voicing their opinion on this contested issue.

Keywords: Immigration debate, primary definers, content analysis, news sources, elites
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon