Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den gode heimstaden – kva kjenneteikn har den? Stadskvalitetar i den norske heimstadsmentaliteten

harald.baldersheim@stv.uio.no

BALDERSHEIM, HARALD. Ph.d. i «Government», London School of Economics and Political Science 1977. Professor ved Institutt for statsvitskap, Universitetet i Oslo, sidan 1995.

Kvifor likar eller mislikar folk den staden der dei bur – heimstaden? Er den norske heimstadsmentaliteten i endring i retning av ei større verdsetting av urbane stadskvalitetar? Ei slik endring ville vere i takt med internasjonale trendar og kan seiast å avspegle framveksten av ein global kunnskapsøkonomi driven fram av «den kreative klassen». Denne artikkelen undersøkjer kor (ny-)urbane norske bustadspreferanser er blitt og drøftar kva konsekvensar slike endringar kan ha for regionalpolitikken. Eit sentralt funn er at bustadspreferansane er dominert av naturkvalitetar og i mindre grad av spenningsrelaterte faktorar som er typiske for eit hektisk byliv. Nærleik til slekt og vener og tilgang til godt arbeid, er også viktige stadskvalitetar. Når det gjeld flytting, er «røter» ei viktig drivkraft, dvs. ønske om å bu nær familien. Det avteiknar seg to policyimplikasjonar av desse funna. Sjølv om nordmenn flest set stor pris på tilgang til natur og turgåing, vil ikkje dette føre til flytting til utkantane sidan slike stadskvalitetar også finst i byane. Den form for byplanlegging som vil gje dei stadskvalitetane bybuarane ønskjer seg, må leggje til rette for tilgang til natur og friluftsliv.

Nøkkelord: stadskvalitet, regionalpolitikk, ny-urbanisme, heimstadsmentalitet, bustadspreferanse

Place qualities – Norwegian preferences

In recent years, increasing importance has been attached to quality of place in urban and regional policy. It is claimed that preferences of the Norwegian population are changing in favour of qualities typical of urban locations. This article investigates the extent to which the population’s preferences reflect yearning for an urban way of life as opposed to rural localities with more immediate access to outdoor life and a scenic environment. Overall, preferences favour ‘sport and nature’ over an exciting urban life – the former a quality of place that Norwegians find wherever they live, even in urban locations. Furthermore, the primary motive for moving away from one’s present location is ‘roots’, i.e. proximity to family and friends. The policy implications of these findings are twofold: First, Norwegians are unlikely to be lured away from urban to rural locations by promises of better access to nature, since this is a quality already found in cities. Second, the best policy by which to enhance quality of life also for urban Norwegians, is to secure access to outdoor recreational facilities and an unspoilt environment.

Keywords: place qualities, regional policy, new urbanism, residential preferences, mobility, creative class
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon