Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nærhetseffekten – kommunal service, kommunestørrelse og ny teknologi

helene.holtskog@tekna.no

HOLTSKOG, KJERSTI HELENE SCHØNNING. Master i offentlig politikk og ledelse, Universitetet i Agder 2012. Rådgiver, Tekna stat og kommune.

dag.i.jacobsen@uia.no

JACOBSEN, DAG INGVAR. Dr.philos. i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2007. Ansatt ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder siden 1989, som professor fra 2008.

  • Side: 408-436
  • Publisert på Idunn: 2013-11-19
  • Publisert: 2013-11-19

Hva betyr kommunestørrelse (antall innbyggere) for den service kommunen gir? Artikkelen drøfter paradokset at selv om små kommuner objektivt sett skulle ha lavere systemkapasitet enn større kommuner, så er likevel innbyggere i små kommuner mer fornøyd med tjenestetilbudet. Det argumenteres deretter at nærhet bør betraktes som en systemkapasitet. «Nærhetseffekten» testes så indirekte ut ved å se på den service kommunen tilbyr sine innbyggere gjennom tre ulike kanaler: telefon, e-post og nettsider. Antakelsen er at små kommuner på grunn av nærhetseffekten vil yte bedre service gjennom interaktive kanaler (telefon og e-post), men dårligere der service er basert på selvbetjening (nettsider). Studier av alle norske kommuner i 2007 foretatt av Forbrukerrådet, og av alle norske kommuner med hjemmeside i 2004 og 2011 foretatt av DIFI inngår som empirisk datamateriale. De empiriske funn viser ingen forskjell mellom store og små kommuner når det gjelder service gjennom interaktive kanaler, men at store kommuner scorer betydelig høyere enn små når det gjelder nettbasert service også når det kontrolleres for andre relevante trekk ved kommunen (frie inntekter og trekk ved befolkningen). Forskjellene er stabile over tid for service over nett.

Nøkkelord: kommunestørrelse, kommunal service, IKT, kommunale nettsteder, nærhetseffekten

THE PROXIMITY EFFECT – MUNICIPAL SERVICE, SIZE AND NEW TECHNOLOGY

Does the size of a municipality (population) affect the service it provides? The article discusses the paradox that even though small municipalities may have lower system capacity than large ones, their inhabitants are still more satisfied with the municipal services provided. One explanation could be that the proximity that characterizes small units is regarded as systemic capacity. The «proximity effect» is tested in this article by looking at the service given by the municipality through three different channels: telephone, e-mail and the web. Owing to the «proximity effect», an initial hypothesis is that small municipalities will give better service through the interactive channels (telephone and e-mail), and the larger ones where self-service is dominant (web). These hypotheses are tested through a study of all Norwegian municipalities in 2007 (all three channels) and two studies of municipal web-sites in 2004 and 2011. Findings indicate that there are no quality differences between large and small municipalities concerning service through the interactive channels, but that there is a large and stable difference concerning the web-based service, even when controlling for other relevant factors (income and municipality characteristics).

Keywords: municipality size, municipal services, web-sites, proximity effects
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon