Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler?

torberg.falch@svt.ntnu.no

FALCH, TORBERG. Dr.polit. i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 1998. Ansatt ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet siden 2002, som professor fra 2007.

bjarne.strom@svt.ntnu.no

STRØM, BJARNE. Dr.polit. i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen 1995. Ansatt ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet siden 1987, som professor fra 2005.

  • Side: 438-462
  • Publisert på Idunn: 2013-11-19
  • Publisert: 2013-11-19

Et viktig tema i utformingen av skolepolitikken er avveiningen mellom sentral styring og lokal frihet. I dette perspektivet er det interessant med informasjon om omfanget på lokale variasjoner. Denne artikkelen presenterer kvantitative anslag på skolebidrag og skolekvalitet for den enkelte videregående skole i Norge. Vi utvikler seks skolebidragsindikatorer for to kategorier: (i) deltakelse og fullføring og (ii) faglige prestasjoner. En samleindikator basert på enkeltindikatorene er vårt kvantitative anslag på skolekvalitet. Siden skolenes resultater er avhengig av elevgrunnlaget, er skolebidragsindikatorene estimert ved å ta hensyn til elevenes kunnskapsgrunnlag fra ungdomsskolen. Vi finner stor variasjon mellom skolene, at de enkelte bidragsindikatorene er positivt korrelert og at de er rimelig stabile over tid. Skoler som lykkes med fullføring tenderer også til å skape høyt læringsutbytte i denne gruppen. Vi finner at skolekvalitet er uavhengig av skolestørrelse, men at den tenderer til å være bedre dess større andel av elevene som går på et studieforberedende utdanningsprogram.

Nøkkelord: videregående opplæring, skolebidrag, skolekvalitet

QUALITY DIFFERENCES ACROSS UPPER SECONDARY SCHOOLS?

A recurring issue in school policy is the tradeoff between central regulation and local autonomy, and important in this perspective is knowledge about the local variation in outcomes. The article presents quantitative estimates on different outcomes of the contribution of individual schools in upper secondary education and calculates a measure of school quality. We develop six indicators of school contribution for two different categories: (i) participation and graduation and (ii) achievement. An aggregated measure based on these indicators is our quantitative estimate of school quality. Since school outcomes are dependent on student recruitment, the schools’ contribution is estimated in a value-added framework by taking into account the students’ achievement in lower secondary education measured by their grade point average. We find a relatively large variation in school contributions, and the indicators are positively correlated and fairly stable over time. Schools that perform well on graduation also tend to create high achievement within this group. We find that school quality is independent of school size, but does seem dependent on the composition of study tracks at school.

Keywords: upper secondary education, school contribution, school quality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon