Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Norsk skepsis og usikkerhet om klimaendringer

eivind.sto@sifo.no

STØ, EIVIND. Mag.art. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1972. Forskningssjef ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Ansatt siden 1989.

marthe.h.austgulen@sifo.no

AUSTGULEN, MARTHE HÅRVIK. Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2010. Forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Ansatt siden 2011.

Marthe Hårvik Austgulen og Eivind Stø

I denne artikkelen studerer vi utbredelsen av klimaskepsis i den norske befolkningen og undersøker hvilke faktorer som best kan forklare denne skepsisen. Vi finner at fornektelse av klimaendringene er lite utbredt, men at en betydelig andel av de spurte uttrykker skepsis når det gjelder klimaendringenes betydning og alvorlighetsgrad. For å undersøke hva som kan forklare denne klimaskepsisen tok vi utgangspunkt i tre dominerende forklaringer, nemlig mangel på kunnskap og informasjon, forskjeller i verdi- og verdenssyn og forskjeller i praksis. For å svare på spørsmålet benytter vi meningsmålingsdata som ble samlet inn av TNS Gallup på oppdrag fra SIFO i november 2011. Vi finner at kunnskapsnivå, verdenssyn og miljøvennlig praksis alle er statistisk signifikante variabler i analysen, men at respondentenes verdenssyn synes å forklare mest. Respondenter som preges av individualistiske verdier og som stemte på Fremskrittspartiet ved valget i 2009, er signifikant mer klimaskeptiske enn andre respondenter. Vi konkluderer med at eksisterende verdier og politisk ideologi har stor betydning for nordmenns holdninger til klimaendringer, og at dette må reflekteres i kommunikasjonen av klimaendringer til befolkningen.

Nøkkelord: klimaskepsis, klimafornektelse, klimaendringer, holdninger

NORWEGIAN SCEPTICISM AND UNCERTAINTY ABOUT CLIMATE CHANGE

This study presents a detailed investigation of the prevalence of climate scepticism among the Norwegian public, and of what factors best explain it. We find that denial of climate change is not widespread in Norway, but that scepticism about its impact and seriousness are fairly common. Investigation of the explanatory factors is based on three dominant explanations of climate change, namely lack of knowledge and information, differences in values and world views and differences in practice. By utilizing public opinion data collected by TNS Gallup on behalf of SIFO in November 2011, we find that the variables for knowledge level, world-views and environmentally friendly practice are all statistically significant in the analysis, but that the respondents’ world-views are the strongest predictors of climate scepticism. Respondents with individualistic values and who voted for the Progress Party in the parliamentary election in 2009 are significantly more sceptical than others. We conclude that existing values and political ideology are important determinants of public attitudes towards climate change, and that this needs to be reflected in climate change communication.

Keywords: climate skepticism, public attitudes, climate change
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon