Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fellesskap for utjevning – Norsk skolepolitikk for en flerreligiøs og flerspråklig elevmasse etter 1970

idunn.seland@nifu.no

SELAND, IDUNN. Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2011. Forsker II ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) siden 2011.

Norsk skolepolitikk for en flerreligiøs og flerspråklig elevmasse etter 1970

Idunn Seland

Hvilke særlige tiltak har blitt satt i verk for å integrere en flerspråklig og flerreligiøs elevmasse i den norske grunnskolen? Artikkelen tar for seg utviklingen av religionsopplæringen, språkundervisningen og privatskolelovgivningen gjennom fire tiår, og undersøker hvordan tiltakene er begrunnet. Artikkelen beskriver den norske skolen i et overordnet «politics of integration»-perspektiv, forsterket av redistributive løsninger i undervisningen og kontrastert av et prinsipp for anerkjennelse av kulturelt likeverd. Analysen viser at det eksisterte en viss grad av kulturell valgfrihet for innvandrede minoriteter i den norske skolen frem til 1990-tallet, men at slik valgfrihet siden har blitt strammet inn. Minoriteter har hele tiden stått fritt til å dyrke kulturelle, religiøse og språklige særtrekk utenfor skolen.

Nøkkelord: skole, integrasjon, minoriteter, religion, morsmål

COMMUNITY FOR EQUALITY. EDUCATION POLICIES FOR A MULTILINGUAL AND MULTIRELIGIOUS POPULATION IN NORWAY SINCE 1970

What strategies have been pursued to integrate a multilingual, multireligious student population in Norwegian primary schools? This article covers religious education, mother tongue training and legislation on private schools over the past four decades. Arguments for treating students as individuals rather than members of an ethnic, religious or lingual minority group are the focus of the analysis. The Norwegian primary school system is described from a perspective formed on «politics of integration», furthered by solutions for redistribution of resources and contrasted by arguments for multicultural recognition. The analysis demonstrates that minority groups were allowed a certain freedom of choice in Norwegian school legislation until the mid-1990s. After this point, chances of opting out of state-run education have been few.

Keywords: primary school, integration, minority, religious education, mother tongue education 
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon