Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Avatarpolitikk og visuell retorikk – Profilbilder på Facebook

anne.krogstad@sosgeo.uio.no

KROGSTAD, ANNE. Dr.polit. i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 1999. Ansatt som professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, siden 2006.

Profilbilder på Facebook

Anne Krogstad

Tema for artikkelen er bruk av Facebook i norsk politisk kommunikasjon, nærmere bestemt profilbilders visuelle retorikk og respons. Hvordan kan bilder på Internett, lansert i et rom utenfor det vi gjerne regner som den virkelige verden, anvendes av politikere på måter som gjør at folk likevel ser politikerne som tilstedeværende, nære og levende? Teoretisk utgangspunkt er fotografiers særegne kvaliteter når det gjelder å skape umiddelbarhet, nærhet og realisme. Først drøftes statsminister Jens Stoltenbergs retoriske bruk av profilbilder i lys av det som i artikkelen er kalt «avatarpolitikk». Dette er syntetisert politikk i visuell, personifisert form. Deretter analyseres 780 kommentarer til Stoltenbergs profilbilder kvantitativt og kvalitativt. I hvilket omfang, med hvilke kjønnsfordeling, hvordan og med hvilken grad av tilslutning blir Stoltenbergs tre hovedprofilbilder kommentert? Avatarpolitikken bygger ned skillet mellom politiske ledere og folk. Fremfor å presse bestemte budskap inn i mottakerne, lager man en uformell politisk plattform rundt profilbilder, et lavterskelmøtested, der man henter ut respons fra kommentatorer ved å legge seg tett opptil en spill-liknende deltakelse mange av dem allerede er fortrolige med. Det mannlig dominerte kommentarfellesskapet, som preges av oppslutning og entusiasme, er riktignok skjørt og ustabilt, og det er til tider preget av usakligheter og vås. Men i politisk sammenheng er det ikke trivielt.

Nøkkelord: avatarpolitikk, Facebook, Jens Stoltenberg, profilbilder, visuell retorikk

AVATAR POLITICS AND VISUAL RHETORIC. PROFILE PICTURES AT FACEBOOK

The aim of this article is to examine political leaders’ use of visual images in new social media – more specifically, the rhetorical work politicians’ profile pictures on Facebook perform. And how are these visual performances and projected qualities of political leaders commented upon? First, three profile pictures of Jens Stoltenberg, the Prime Minister of Norway, are analysed in light of what the author has coined «avatar politics». This is synthesized politics in visualized form enabled by the special ways photographs create immediacy, proximity and realism. Second, 780 comments on Stoltenberg’s profile pictures are analysed quantitatively and qualitatively. To what extent, with what gender distribution, how and with what degree of positive/negative evaluation are his main profile pictures commented upon? Avatar politics demolish boundaries between political leaders and the people. Rather than forcing specific messages into them, politicians create an informal political platform encouraging commentaries of all sorts. The commentary community, which is male dominated and marked by a large degree of enthusiasm, is admittedly fragile and unstable in its gravitation toward humour jokes, sarcasm or plain nonsense. However, as politics this is far from trivial.

Keywords: avatar politics, Facebook, Jens Stoltenberg, profile pictures, visual rhetoric
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon