Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Naturelskere og naturbrukere

thomas.hansen@nova.no

HANSEN, THOMAS. Ph.d., Universitetet i Oslo 2010. Ansatt ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) siden 2003, som forsker fra 2010.

siri.nass@nova.no

NÆSS, SIRI. Lic.philos., Universitetet i Oslo 1967. Forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) siden 1969.

NATURELSKERE OG NATURBRUKERE

Artikkelen handler om betydningen av natur som gledeskilde for mennesker. Hva betyr naturkjærlighet for menneskers livskvalitet? Har de som setter pris på natur, høyere livskvalitet enn de som ikke setter pris på natur? Har de som går turer eller deltar i andre friluftsaktiviteter, høyere livskvalitet enn de som ikke deltar i slike aktiviteter? Vi analyserer tverrsnittsdata fra over 10 000 personer i alderen 18–79 år som deltok i NorLAG/LOGG-undersøkelsen i 2007/2008, og NorLAG-paneldata fra om lag 2400 personer i alderen 40–79 år som ble intervjuet to ganger over en femårsperiode. Respondentene svarte på spørsmål om hvilke forhold i livet deres som er svært viktige, hva de ville savne hvis de må flytte fra stedet de bor og om de går turer/trener utendørs. I tverrsnittsanalyser finner vi at de som svarer at natur og friluftsliv er svært viktig for dem, de som svarer at de vil savne naturen om de må flytte og de som ofte deltar i friluftsaktiviteter, oftere er tilfreds med livet, og har hatt flere positive og færre negative følelser i løpet av de siste to ukene enn de som gir andre svar. Funnene bekreftes av panelanalyser som viser at økt tilknytning til natur har en svak, men signifikant sammenheng med en økning i tilfredshet og positive opplevelser, og reduksjon i negative opplevelser.

Nøkkelord: livskvalitet,naturkjærlighet,bruk av natur

NATURE LOVERS AND NATURE USERS

This article addresses attachment to nature as a source of happiness. Do people who appreciate nature have a better quality of life than others? Do people who take part in outdoor recreational activity have a better quality of life than others? We use representative cross-sectional data from more than 10,000 Norwegians aged 18-79 who took part in the NorLAG/LOGG survey in 2007/2008, and NorLAG panel data from 2,400 individuals aged 40-79 who were interviewed twice over five years. Respondents were asked about aspects of life that were important to them, what they would miss if they had to move to another place, and about outdoor training and recreational activities. The analyses show that people reporting they appreciate and regularly go out into nature are more often satisfied with their lives and have more positive than negative feelings in the past two weeks compared to other respondents. These findings are corroborated by within-person analyses showing that a change toward more appreciation of and use of nature has some significant, but small, beneficial effects on changes in quality of life.

Keywords: quality of life, appreciation of nature, outdoor recreation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon