Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Et usedvanlig sterkt medium? – En eksperimentstudie av politiske TV- og radioreklamer

rune.karlsen@stv.uio.no

KARLSEN, RUNE. Ph.d. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2009. Postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, siden 2009.

stinewaage@gmail.com

WAAGE, STINE MARIE. MA i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2011. Førstekonsulent ved NAV Forvaltning Buskerud siden 2011.

ET USEDVANLIG STERKT MEDIUM? EN EKSPERIMENTSTUDIE AV POLITISKE TV- OG RADIOREKLAMER

Tidligere forskning har i liten grad funnet støtte for at TV er et usedvanlig sterkt medium. I litteraturen finner vi likevel et skille mellom dem som tillegger selve mediet stor betydning for hvordan et budskap mottas, og andre som hevder at budskapet er viktigst. I denne artikkelen retter vi oppmerksomheten mot mediekanalenes betydning for effekter på publikum og spør: I hvilken grad og på hvilken måte har politisk TV-reklame sterkere effekt på publikum enn politisk reklame på radio? For å studere dette spørsmålet har vi gjennomført eksperiment der til sammen 147 førstegangsvelgere ble eksponert for stimuli i form av politiske reklamer. To grupper så politisk TV-reklame, mens de to andre gruppene hørte politisk radioreklame. Vi undersøker effekten av politisk reklame på tre faktorer: stemmegivning, evaluering av partier og sakseierskap. Resultatene viser at når reklame har effekt, er det større endring i gruppene som ble eksponert for TV-reklame enn for gruppene som ble eksponert for radio. Politisk reklame har ikke effekt på stemmegivning, men har imidlertid klar effekt på velgernes evaluering av partiene. Effekten er større for gruppen som ble eksponert for TV-reklame enn for gruppen som hørte radioreklamen. Den tydeligste effekten finner vi imidlertid når det gjelder sakseierskap. Andelen som mente at partiet i reklamen hadde best politikk på det omtalte politikkområdet økte betraktelig etter stimuli, og effekten av TV-reklame er betydelig større enn effekten av radioreklame.

Nøkkelord: politisk kommunikasjon,politisk reklame,kanaleffekt,mediepåvirkning

AN EXTRAORDINARY POWERFUL MEDIA CHANNEL? AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECTS OF POLITICAL ADVERTISING ON TELEVISION COMPARED TO RADIO

There is little empirical evidence for the claim that political advertising on television has a stronger effect than advertising through other media channels. In this article we study to what extent and in what sense political advertising on television has a stronger effect than political advertising on radio in an experimental study of 147 young voters. Two groups were exposed for political advertisements on television and two other groups were exposed for political advertising on radio. We search for effects in regards to vote choice, the evaluation of parties, as well as issue ownership. The results reveal that when political advertising has an effect, advertising on television has a stronger effect than radio advertising. In our study, advertising has no effect on vote choice, but has an effect on the evaluation of parties as well as issue ownership. The effect is most evident for issue ownership, and the effect of television is significantly stronger than the effect of radio.

Keywords: political communication, political advertising, channel effects, media effects
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon