Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kvinnorepresentationen i Norges kommuner – Vad förklarar den rumsliga variationen?

jessika.wide@pol.umu.se

WIDE, JESSIKA f. 1971. Fil.dr. i statsvitenskap, Umeå universitet 2006. Universitetslektor ved Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, siden 2011.

KVINNOREPRESENTATIONEN I NORGES KOMMUNER: VAD FÖRKLARAR DEN RUMSLIGA VARIATIONEN?

Föreliggande artikel analyserar den rumsliga variationen i kvinnorepresentationen på kommunal nivå i Norge under perioden 1947–2007. Artikeln utgår från att den strukturella kontexten i kommunerna (socioekonomisk struktur och religiositet) påverkar dels synen på kön vilket styr efterfrågan på kvinnliga politiker, dels kvinnors politiska engagemang vilket styr tillgången på kvinnliga kandidater. I analysen testas den strukturella kontextens effekt på kvinnorepresentationen mot de politiska institutionernas effekt. Statistisk analys visar att den strukturella kontexten har en relativt stark förklaringskraft till 1980-talet. En mer moderniserad kontext har således över tid varit gynnsam för kvinnorepresentationen, även om också politiska institutioner såsom partiideologi har en viss förklaringskraft. I början av 2000-talet har dock både den strukturella kontexten och de politiska institutionerna en begränsad effekt på kvinnorepresentationen. En poolad tidsserieanalys styrker resultatet att den strukturella kontexten är viktig för att förklara varför kvinnorepresentationen varierar mellan de norska kommunerna under efterkrigstiden.

FEMALE REPRESENTATION IN NORWAY’S MUNICIPALITIES: WHAT EXPLAINS THE SPATIAL VARIATION?

In this article, female representation at the municipal level in Norway and its spatial variation are analysed for the period 1947 to 2007. The structural context in municipalities (socioeconomic and religious) is assumed to have an effect on society’s attitudes to women (the demand on female politicians) as well as on the possibilities and interests of women in engaging in politics (the supply of female candidates). The effect of the structural context is tested against the effect of political institutions. Statistical analysis shows that the structural context explains a relatively large part of the spatial variation up until the 1980s. Thus, a more modernized context can be seen as favourable to female representation over time, even though political institutions such as party ideology have added some explanatory power. At the beginning of the 21st century, however, the explanatory power of both the structural context and the institutions is more modest, indicating that the explanatory variables are insufficient. A pooled time-series analysis confirms the overall result, thus supporting the importance of the structural context in explaining why female representation varies between municipalities in Norway during the post-war period.

Keywords: female representation, gender, politics, municipalities, municipal councils, Norway
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon