Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fordelingseffekter av skattereformen i 2006

erik.fjaerli@ssb.no

FJÆRLI, ERIK f. 1958. Cand.polit. i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen. Ansatt ved Statistisk sentralbyrå (SSB) siden 1989, som seniorforsker fra 2010.

thor.olav.thoresen@ssb.no

THORESEN, THOR OLAV f. 1963. Cand.polit. i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 1990. Ansatt ved Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå (SSB) siden 1991, som seniorforsker fra 2005.

elin.halvorsen@ssb.no

HALVORSEN, ELIN f. 1971. Dr.polit. i økonomi, Universitetet i Oslo 2004. Ansatt ved Statistisk sentralbyrå (SSB) siden 2002, som forsker fra 2004.

erlend.bo@ssb.no

BØ, ERLEND EIDE f. 1983. Master i samfunnsøkonomisk analyse, Universitetet i Oslo 2008. Førstekonsulent ved Statistisk sentralbyrå (SSB) siden 2009.

FORDELINGSEFFEKTER AV SKATTEREFORMEN I 2006

Skattereformen i 2006 ga endringer i skattereglene som hver for seg trekker i ulike retninger når det gjelder effekter på inntektsfordelingen. Det er derfor ikke åpenbart hvordan skattereformen har påvirket fordelingsegenskapene til skattesystemet som helhet. På oppdrag fra Finansdepartementet ble vi bedt om å vurdere fordelingseffektene av skattereformen, og denne artikkelen oppsummerer hvordan oppdraget ble besvart. Analysen tar utgangspunkt i to kriterier for vurderinger av skattesystemets fordelingsmessige innretning, «omfordeling» og «horisontal likebehandling».. Det benyttes inntektsdata for perioden fra 2000 til 2008 for å vurdere om reformen har gjort skattesystemet mer omfordelende og om den har bidratt til redusert horisontal ulikhet. Evalueringen anvender nyutviklede metoder med formål å oppnå klarere identifikasjon av reformens effekt både på omfordeling og horisontal (u)likhet. Det har videre vært viktig å kontrollere for viktige atferdseffekter som følger av endringer i beskatningen. Skattereformen ga nye tilpasninger på arbeidsmarkedet til de lavere marginalskattene, og den nye skatten på utbytte i 2006 førte til opptrapping av utbytteutbetalingene før reformen. Vi finner at reformen både har økt skattesystemets omfordelende effekt og redusert horisontal ulikhet.

DISTRIBUTIONAL EFFECTS OF THE NORWEGIAN TAX REFORM OF 2006

This paper summarizes the results of recent work carried out on distributional effects of the Norwegian tax reform of 2006. The evaluation strategy is based on applications of micro data for descriptions of total redistributional effects and horizontal inequity effects, using income data for the period 2000–2008. The tax redistributional effect includes both vertical and horizontal effects; the vertical effect of the tax schedule refers to compression of the income distribution in the transformation from pre-tax income distribution to post-tax income distribution, whereas the horizontal inequity effect of taxation stands for the unequal treatment of equals. We apply recently developed methods for closer identification of tax policy changes over time on overall redistributional effects. Tax redistributional effects are measured in terms of a «common base» approach, which means that a benchmark is established facilitating identification of how the redistributional efforts of policy-makers develop over time. Horizontal tax effects of the reform are described by an estimation technique that effectively separates horizontal inequity effects from vertical redistribution. We find that modification of the dual income tax system of the 2006 reform has improved the redistributional effect of the schedule and at the same time reduced horizontal inequity. This conclusion is qualified by addressing measurement challenges brought up by the reform, such as behavioural responses and timing effects.

Keywords: redistributional effects, horizontal inequity, tax reform, common base, timing effects, measurement problems
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon