Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kommunal regeletterlevelse – Illusjoner og realiteter på personvernområdet

tommy.tranvik@jus.uio.no

TRANVIK, TOMMY f. 1968. Dr.polit. i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen 2003. Seniorforsker ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo siden 2006.

Det er gjennomført relativt få studier av hvordan kommunene forholder seg til rettsregler og statlige tilsyn. Hensikten med artikkelen er derfor (a) å belyse hvordan kommunene reagerer på nye rettskrav og «trusler om tilsyn» og (b) å vise at den rettslige styringen ikke bare beror på innholdet i reglene og måten de håndheves på. Med utgangspunkt i studier av hvordan 19 kommuner praktiserer bestemmelsene om informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, argumenteres det for at kommunal regelpraksis på dette området kan forstås i lys av det som betegnes som en etterlevelsesillusjon. Illusjonen innebærer at dokumentasjonskravene i lovverket fører til at kommunene gir inntrykk av å være mer lojale og kompetente regelbrukere enn hva de i realiteten er. Dette skyldes at kommunenes ønske om å gjøre som regelverket krever, støter mot interne beskrankninger som hindrer at dette ønsket oppfylles.

Data protection and compliance. Illusions and realities on the municipal level

Few studies explain how local governments in Norway implement national laws and regulations or what the reaction is to the enforcement strategies of the regulatory agencies. The purpose of this article is to analyse how municipal authorities go about implementing laws and regulations. Based on studies of how 19 municipalities interpret and implement the information security provisions of the Norwegian Data Protection Act, it is argued that municipal practice can be understood in light of what is defined as a compliance illusion. This implies that the municipalities produce (by means of documentation) an exaggerated image of rule-compliance – an image that does not reflect actual behaviour. The compliance illusion arises because the will to do what the rules demand is matched only by a corresponding inability to act in accordance with the legal requirements.

Keywords: compliance, data protection, local government, regulation, risk management
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon