Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Farvel til normalarbeidsdagen? – En studie av endring i Irland, Norge og Sverige

heidi.nicolaisen@fafo.no

NICOLAISEN, HEIDI f. 1972. Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2011. Stipendiat ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2006–2011. Forsker ved Fafo siden 2011.

I tiden etter 1980 har ideer om fleksibilitet og deregulering preget debatter om regulering av arbeidstid. I denne artikkelen undersøkes det hvordan den regulerte normalarbeidsdagen har utviklet seg i løpet av de siste 30 år. Med utgangspunkt i teori om institusjonell endring sammenlinkes utviklingen i banksektoren i tre land: Irland, Norge og Sverige. Undersøkelsen viser at til tross for at mange av normalarbeidsdagens reguleringer er intakt, er de betydelig fleksibilisert i alle tre land. Selv om de er mest svekket i Irland, undergraves de også i de nordiske landene. Nye regler, praksiser og ideer resulterer i mer usosiale arbeidstider som i mindre grad enn tidligere kompenseres. Disse likhetene på tvers av landene avdekkes gjennom et forskningsdesign som legger opp til gransking av institusjonell endring på et detaljert nivå over en lang periode.

THE END OF THE STANDARD WORKING DAY? A STUDY OF CHANGE IN IRELAND, NORWAY AND SWEDEN

Since 1980, ideas about flexibility and deregulation have characterized debates about working-time regulations. In this paper, we ask how the regulations that constitute the normal working day have fared during the past thirty years. Based on theoretical insights into how institutions change, we compare the development in working-time regulations in the banking sector in three countries – Norway, Ireland and Sweden. We find that although the majority of the regulations remain intact, they are interpreted flexibly in all three countries. Even though the normal working day is most weakened in Ireland, it is also undermined in the two Nordic countries. New rules, practices and ideas have resulted in more unsociable working hours, which increasingly remain uncompensated. These similarities across the countries have been revealed because of a research design that allows for examination of institutional change at a detailed level over a long period of time.

Keywords: normal working day, institutional change, working time flexibility, working time regulation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon