Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kjønnsroller og uførepensjonering

morten.blekesaune@uia.no

BLEKESAUNE, MORTEN f. 1959. Dr.philos. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2000. Professor ved Universitetet i Agder siden 2010.

Artikkelen undersøker om kvinner med tradisjonelle kjønnsroller går oftere av fra jobb til uførepensjon enn menn og kvinner med sterkere jobborientering. Hypotesen testes med tre sammensatte mål på kvinnelig rolleidentitet: (1) normativ vektlegging på familie og venner, (2) normativ vektlegging på bolig og nærmiljø, og (3) feminitet målt med Bems sex-role inventory (1981), som også kan ses som et mål på empati. Resultatene viser at både feminitet/empati og vektlegging på bolig/nærmiljø predikerer uførepensjonering hos kvinner, men ikke hos menn. Sammenhengene består også etter korreksjon for utdanning, inntekt, pensjonsopptjening, partner (mann) og (antall) barn. Heller ikke yrkesgruppe (n=10) eller helse – målt som fysisk, mental og generell subjektiv helse – forklarer mye av sammenhengene mellom tradisjonelle kjønnsroller og uførepensjonering.

GENDER ROLES AND DISABILITY RETIREMENT

The article investigates the hypothesis that women holding traditional female role identities are more likely to move from a job to a disability pension than are job-oriented women and men. The hypothesis is tested using three indices measuring female gender roles: the importance of family and friends, the importance of the dwelling and the neighbourhood in one’s life, as well as femininity using Bem’s (1981) Sex-Role Inventory, which is also a measure of empathy. The results show that both femininity/empathy and the importance of dwelling/neighbourhood are predictive of disability retirement in women but not in men. These findings are robust when controlling for educational level, income, pension entitlement as indicated by years of work and previous income, partner (husband) and (number of) children. Occupation (10 groups) and health (physical, mental and subjective health) do not explain much of the correlation between female gender roles and disability retirement.

Keywords: gender roles, disability, retirement
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon