Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Loven, fylla og kommunene

bb@sirus.no

BAKLIEN, BERGLJOT f. 1946. Cand.sociol., Universitetet i Oslo 1971. Forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) siden 2004.

os@sirus.no

SKJÆLAAEN, ØYSTEIN f. 1977. Cand.polit. i kriminologi, Universitetet i Oslo 2006. Stipendiat ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) siden 2009.

Den norske alkoholloven er basert på at en rekke alkoholpolitiske beslutninger skal fattes lokalt i kommunene, deriblant beslutninger om kontroll. Alkohollovens kontrollbestemmelser sikter mot å forebygge at alkohol selges eller skjenkes i risikofylte situasjoner. Studier viser imidlertid at servering av alkohol til personer som er mindreårige eller åpenbart påvirket er nokså utbredt. Salgs- og skjenkekontrollen avdekker få av disse tilfellene, og når overtredelser avdekkes, får det sjelden konsekvenser. En del kommuner bryter også loven ved ikke å gjennomføre det antall kontroller som loven krever. Artikkelen gir noen mulige forklaringer på denne situasjonen, og er inspirert av Aubert, Eckhoff og Sveris studie av hushjelploven for 60 år siden. Hushjelploven hadde liten praktisk betydning, og studien viste hvordan ulike forhold i den sosiale konteksten bidro til dette. Basert på observasjoner blant personer som forvalter kontrollbestemmelsene og blant skjenkekontrollører på oppdrag, viser vi hvordan ulike spenningsfelt i den sosiale konteksten bidrar til at lovens intensjon ikke oppfylles i mange kommuner. Mulige forklaringer finnes i spenningsfeltet mellom statlig regulering og kommunalt selvstyre, i møtet mellom legale normer og en uformell og aksepterende drikkekultur, og i forholdet mellom næringsinteresser og helse- og sosialpolitiske hensyn.

THE LAW, DRUNKENNESS AND MUNICIPALITIES

Administration of the Norwegian act pertaining to alcohol is to a large extent the responsibility of local municipalities. The control provisions stipulated in the alcohol act determine whether alcohol can be sold or served in certain situations, but serving to intoxicated patrons and to people under age is widespread. Inspections of licensees uncover few violations, however, and several municipalities break the law by not carrying out the required number of inspections. Inspired by Aubert, Eckhcoff and Sveri’s studies of the Housemaid law 60 years ago, the article offers some possible explanations for the situation. The housemaid law had little practical impact, but showed how the social context contributed to minor effects. Based on observations of people who administer the control provisions and among inspectors on duty, we show how multiple tensions in the social context render the alcohol act a case of low priority in many municipalities. Explanations are found in the tension between state regulations and local autonomy, the tension between social norms (drinking culture) and legal norms, and in the role of economic considerations in the municipalities.

Keywords: alcohol act, sociology of law, Aubert
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon