Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Funksjonshemming og kjønnslikestilling – Arbeidsdeling hjemme i par med nedsatt funksjonsevne

Jan.Lyngstad@ssb.no

LYNGSTAD, JAN f. 1947. Cand.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1984. Forsker ved Statistisk sentralbyrå siden 1989.

Randi.Kjeldstad@ssb.no

KJELDSTAD, RANDI f. 1949. Cand.sociol., Universitetet i Oslo 1981. Ansatt ved Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen siden 1991, som forsker I fra 2000, avbrutt av fire år som forskningssjef 2007–2011.

I denne artikkelen analyserer vi fordelingen av husarbeids- og barneomsorgs-oppgaver i heteroseksuelle gifte og samboende par hvor den ene eller begge har en funksjonshemming, og spør om partene i disse parene organiserer arbeidsdelingen hjemme på en annen måte seg imellom enn par hvor ingen er funksjons-hemmet. Vi tar utgangspunkt i en tankegang basert på Everett Hughes’ begrep «master status» og antar at helsesvikt og nedsatt funksjonsevne bidrar til å utløse – eller til at partene vender tilbake til sine – tradisjonelle kjønnsroller, slik at arbeidsdelingen hjemme påvirkes på forskjellig vis avhengig av om det er kvinnen eller mannen som er funksjonshemmet. Vi finner en viss støtte for dette. Sammenlignet med par uten funksjonshemming, har par der en av partene har en funksjonshemming et noe forsterket tradisjonelt kjønnsrollemønster ved at likedelingen av husarbeidet reduseres når mannen er funksjonshemmet, men ikke når kvinnen er det, og ved at likedelingen av barneomsorgen reduseres når kvinnen er funksjonshemmet. Derimot øker likedelingen når både mannen og kvinnen er funksjonshemmet, stikk i strid med hva vi hadde forventet.

DISABILITY AND GENDER EQUALITY: DIVISION OF HOUSEHOLD WORK IN DISABLED COUPLES

What happens to gender equality when, or if, life takes a turn other than what is presumed to be the «average» or «standard» life course? We analyse the division of housework and child care among Norwegian couples where one or both partners are disabled, and ask whether they apportion the responsibility for household tasks differently from couples with no disability. We take as our point of departure the concept «master status» first described by Everett Hughes, assuming that having a disability triggers, or makes the partners return to, traditional gender roles, so that the division of household tasks is affected differently depending on which of them is disabled, the woman or the man. To a certain extent this seems to be the case. The analysis shows that couples in which the male partner is the disabled person have a more traditional division of housework than couples without disability. When the woman is the disabled partner, the division of housework is no more traditional than in couples without disability. The division of child care, however, is more traditional. Contrary to our expectations, we find that in couples where both the man and the woman are disabled the division of household tasks is less traditional than in couples with no disability.

Keywords: gender equality, division of housework and child care, disability
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon