Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tilhørighet til arbeidsplassen – En komparativ studie av tyske og norske sykehusleger i Norge

KIRCHHOFF, RALF f. 1963. Cand.polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1990. Ansatt ved Høgskolen i Ålesund siden 1996, som høgskolelektor fra 2003.

rk@hials.no

  • Side: 181-210
  • Publisert på Idunn: 2011-06-09
  • Publisert: 2011-06-09

Artikkelen undersøker om tyske sykehusleger i Norge føler mindre organisasjonstilhørighet til sin arbeidsplass, sammenlignet med et norsk utvalg. Dataene stammer fra en landsdekkende survey (N=627), gjennomført våren 2009. Det er brukt spørsmål fra et validert måleinstrument. Studien viser at tyske og norske sykehusleger, på tross av omfattende reformer i norsk sykehussektor, likevel føler relativt stor tilhørighet til og engasjement i sykehuset de er ansatt i. Tyske sykehusleger føler noe mer organisasjonstilhørighet enn norske sykehusleger. Studien viser at de samme faktorer som har betydning for organisasjonstilhørighet blant leger fra én nasjon ikke nødvendigvis har samme betydning i et legeutvalg fra en annen nasjon, selv om disse arbeider på samme sykehus. Noe av dette kan til en viss grad forklares med ulike tradisjoner for faglig ledelse og at leger i det tyske utvalget generelt har fått bedre arbeidsforhold i Norge. Studien gir ny kunnskap til feltet ved å synliggjøre at forskjellige situasjonsbetingede forhold på norske sykehus, har ulik betydning for organisasjonstilhørigheten til tyske og norske leger.

ORGANIZATIONAL COMMITMENT. A COMPARATIVE STUDY OF GERMAN AND NORWEGIAN HOSPITAL PHYSICIANS IN NORWAY

The article analyses whether German physicians in Norway are any less organizationally committed to Norwegian hospitals than Norwegian physicians are. The article is based on national survey data collected in spring 2009 (N=627) among Norwegian and German hospital physicians in Norway. We used questions from a validated survey instrument to illustrate that German and Norwegian physicians, despite comprehensive hospital reforms in Norway, are relatively highly organizationally committed to their workplace. Generally, German hospital physicians show slightly more organizational commitment then Norwegian hospital physicians. Our study demonstrates that the same independent variables explaining organizational commitment in a Norwegian physician sample do not necessarily have the same effect on organizational commitment in a German physician sample. Differences between our national samples can to some extent be explained by focusing on German physicians’ prior working conditions in Germany and traditions for clinical leadership within German public hospital organizations.

Keywords: organizational commitment, work migration, hospitals, foreign physicians, Norway
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon