Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sosial reproduksjon i yrkesfagene – Hvordan påvirker bakgrunnsfaktorer hvilken type kompetanse yrkesfagelever oppnår?

f.1951. Cand.sociol., Universitetet i Oslo 1981. Ansatt ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) siden 1997, som forsker I fra 2006.

livs@nifu.no

f. 1968. Dr.polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2004. Førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo siden 2007.

havard.helland@hio.no

  • Side: 151-180
  • Publisert på Idunn: 2011-06-09
  • Publisert: 2011-06-09

Artikkelen undersøker betydningen av sosial bakgrunn, kjønn og innvandrerbakgrunn for hva slags kompetanse yrkesfagelevene oppnår. Analysene tyder på at elever i betydelig grad følger i sine foreldres fotspor også gjennom yrkesfaglig videregående opplæring. Yrkeskompetanse i lærefag oppnås oftest av barn av yrkesutdannete foreldre, mens yrkesfagelever med foreldre med høyere utdanning eller med en allmennfaglig videregående utdanning, oftere oppnår studiekompetanse. Jenter ender oftere opp med studiekompetanse eller med skolebasert yrkeskompetanse, mens gutter har høyere sannsynlighet for å oppnå yrkeskompetanse i et lærefag og for å ende opp uten kompetanse. Særlig store er kjønnsforskjellene i enkelte innvandrergrupper, og jenter fra Pakistan, Tyrkia, Somalia og resten av Afrika er sterkt overrepresentert blant de som har oppnådd skolebasert yrkeskompetanse.

SOCIAL REPRODUCTION IN VOCATIONAL SECONDARY EDUCATION. WHAT ARE THE EFFECTS OF SOCIAL BACKGROUND, GENDER AND IMMIGRANT BACKGROUND ON THE ATTAINMENT OF COMPETENCE?

The article examines the effects of social background, gender and immigrant background on the attainment of competence in vocational upper secondary education. The analyses indicate that the mechanisms causing differences elsewhere in the educational system also seem to be present in the vocational branches of Norwegian upper secondary education. Groups that are performing well at other levels and branches of the educational system (e.g. students with highly educated parents) are those most likely to complete upper secondary vocational education. We find that students tend to choose similar educational fields as their parents. Vocational competence obtained through an apprenticeship is most common among students whose parents have a vocational education, whereas those whose parents have a higher education more often obtain qualifications for higher education. Girls aim for qualifications in higher education or school-based vocational competence, while boys obtain vocational competence through an apprenticeship or end up without obtaining competence. The gender differences are particularly noticeable in some immigrant groups, with girls from Pakistan, Turkey, Somalia and the rest of Africa highly overrepresented in the group that obtain school-based vocational competence.

Keywords: attainment of competence, choice of educational field, vocational education, ethnicity differences, gender
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon