Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra allmenn inkludering til eksklusiv tilgang?

f. 1969. Dr.polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen 2006. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold siden 2008.

Flere studier har påpekt at det har skjedd store endringer i forholdet mellom stat, n¾ringsliv og organisasjoner i Norge i perioden etter 1980 - endringer fra et korporatistisk system til et system med pluralistiske innslag. Med dette som utgangspunkt er spørsmålet som søkes belyst i denne artikkelen hvordan disse endringene har manifestert seg i forhold til endringer i nettverksmønstre mellom store norske foretak og staten i perioden 1980Ð2005. Analysene avdekker at nettverkene blir langt mindre omfattende og tette i løpet av perioden, noe som kan tolkes som en støtte av en tese om pluralismens framvekst. Noen viktige nyanser diskuteres imidlertid: Ut fra ulike nettverksindikatorer framstår aktører med direkte statÐn¾ringslivsforbindelser som viktigere over tid, noe som kan tolkes som et uttrykk for at systemet har endret karakter fra å v¾re preget av integrert deltakelse til eksklusiv tilgang. Det vises også hvordan aktører innen Žn sektor, finanssektoren, er preget av økte forbindelser seg imellom. Selv om den overordnete tendensen synes å støtte en tese om endring fra nykorporatisme til nypluralisme, er det slik sett viktige nyanser i utviklingen. Dette diskuteres ved hjelp av begrepet rekombinering av institusjoner.

Abstract:

FROM INTEGRATED PARTICIPATION TO EXCLUSIVE ACCESS? MAPPING GOVERNMENTBUSINESS TIES IN NORWAY 1980–2005

Several studies have argued that the relation between government and business in Norway has changed during recent decades – from a corporatist system to a system characterized by neo-pluralist elements. In this paper, ties between government and business in Norway between 1980 and 2005 are investigated. The data consists of directors of the largest corporations and members of government committees. The latter has traditionally been seen as an important part of Norwegian corporatism. It is shown that these networks are reduced in size and density during this period. However, the changes are uneven: Analysis of a particular group of actors, those related in one way or another to the financial sector, show an increasing number of connections among these actors, resulting in increasingly central positions in the networks. Furthermore, based on various network indicators it is shown that the importance of actors with direct state-business ties has increased. It is argued that while the overall pattern indicate a change from neo-corporatism to neo-pluralism, a more detailed investigation indicate a change in the corporatist structure from a system characterized by an integrated participation to a system of (more) exclusive access.

Keywords: networks, corporations, government committees
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon