Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Utbredt men annerledes

f. 1977. Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Bergen 2009. Post.doc.-stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo siden 2010.

Blant unge menn i slutten av tjueårene har en av tre prøvd cannabis. Det er også en utbredt forståelse at hasj er blitt et “normalt” rusmiddel, på linje med alkohol. I forskningslitteraturen er dette kjent som kulturell normalisering. I artikkelen utvikler vi en ny teoretisk forståelse av begrepet subkultur og bruker dette til å forstå den sosiale og symbolske meningen knyttet til cannabis. Vi forstår subkultur som en samling av ritualer, narrativer og symboler. Disse har en rekke fellestrekk, kretser rundt lignende forestillinger om verden, og er ofte knyttet til mer generelle kulturelle strømninger i samfunnet. Personer og grupper internaliserer og kroppsliggjør i større eller mindre grad subkulturen, samt utnytter den i kreative iscenesettelser av seg selv. Cannabiskulturen består av en samling kulturelle elementer som kretser rundt politisk opposisjon, solidaritet og natur. Vi vil også vise hvordan elementene i cannabiskulturen er preget av 1960Ð70-tallets sosiale trender og politiske bevegelser. Et hovedpoeng i artikkelen er at selv om flere bruker cannabis, er ikke dette blitt ÇnormaltÈ. Cannabiskulturen er kompleks og brukes på mangfoldige måter, men den er alltid vevd inn i kulturelt organisert annerledeshet. Datamateriale er flere års kvalitative studier av cannabisbrukere, selgere og dyrkere i Norge.

In Norway, one out of every three young men has used cannabis. It is commonly understood that using cannabis has become “normal”, in the same way as alcohol has. In social scientific research this is known as the thesis of ‘cultural normalisation’. Here, we develop a new theoretical understanding of subculture in an attempt to derive the symbolic and social meaning of cannabis use. Subculture is conceptualized as a collection of rituals, narratives and symbols internally connected and often embedded in larger cultural trends. Individuals and groups internalize and embody the subculture to varying degrees, and use it in creative enactments of the self. Cannabis culture is a collection of cultural elements centred on political opposition, solidarity and nature. The article demonstrates how these elements are related and how they are embedded in the social and cultural trends of the 1960s and 1970s. We argue that even though many use cannabis, this is not “normal”. Cannabis culture is complex and is used in different ways, but it always signals cultural difference. The data are from several years of qualitative studies of cannabis users, sellers and growers.

Keywords: cannabis, narrative, ritual, subculture, symbol
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon