Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Styring av norsk og svensk miljø- og naturforvaltning

f. 1960. Cand.polit. i sosialantropologi, Universitetet i Bergen 1988; dr.polit. i sosialantropologi, Universitetet i Tromsø 2000. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bodø siden 1996.

f. 1962. Cand.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Bergen 1989; dr.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2004. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bodø siden 2004.

Styring av norsk og svensk miljø- og naturforvaltning - Government eller governance?

I nordområda er det ei stor utfordring å bevare mest mulig av Europa si siste villmark som eit intakt økologisk system med berekraftige viltbestandar. Noreg og Sverige forsøker å løyse problema gjennom deira nasjonale miljø- og naturforvaltning. I artikkelen drøfter vi nokre av dei institusjonelle utfordringane som nasjonalstatar står overfor når dei skal prøve å løyse samansette miljøproblem. Den forvaltningsmessige kapasiteten til å handtere miljø- og naturvernproblem er avhengig av korleis forvaltninga er bygd opp og verkar. Vi har vald å sjå på Norrbotten len i Sverige og Nordland fylke i Noreg, og nokre utvalde kommunar innanfor desse områda. Vi antar at kjenneteikn ved forvaltningssystema kan vere viktig for å forklare kvifor handteringa av dette politikkområdet er ulikt i dei to landa. I Sverige har dei eit sterkare vern av naturen enn i Noreg, som er prega av meir bruk. Ved å samanlikne det norske forvaltningssystemet med det svenske som er meir sentralstyrt og hierarkisk, kan vi få svar på om organiseringa av forvaltninga er ein viktig forklaringsfaktor i politikkutforminga. Problemstillinga er korleis dei to ulike landa handterer koordinerings- og integreringsbehovet i nokre utvalde delar av miljø- og naturforvaltninga.

Environmental Policy And Governing Nature – Government Or Governance?

Industrialisation, urbanisation and modernisation in the Nordic countries have contributed to environmental problems reflected in declining biodiversity and landscapes classified as wilderness. In 1967 and 1972, Sweden and Norway respectively developed national policies on environmental protection and new systems of environmental government to solve the new environmental problems. The political goal in both countries was to make a national public sector of governing the environment with coordination and planning. The article is an empirical qualitative case study of national governing and regional management of the environment in both countries. The geographic, demographic and system-ecological challenges are the same in the north in the counties of Nordland in Norway and Norrbotten in Sweden. We used comparative methods to investigate the different patterns of organisation of regional management of the environment. The research question is: What are the differences in regional management, coordination and integration of national environmental policy between Norway and Sweden? The empirical case study and comparison shows that while the Swedish system of governing is integrated «top-down», the Norwegian system is more a governance system that is disintegrated and «bottom-up». The policy in Sweden offers stronger conservation of nature and larger biodiversity compared with Norway. The data show that organisation of governing and management institutions is important in resolving global environmental problems.

Keywords: Environmental problems, government, governance, multi-level management
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon