Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Anbud på norsk»

f. 1960. Cand.polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen 1994. Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt siden 2004.

f. 1971. Cand.polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo 1998. Forsker II ved Transportøkonomisk institutt siden 2005.

Effekter av konkurranse i lokal kollektivtransport

Artikkelen sammenfatter studier av effekter av konkurranseutsetting innen lokal kollektivtransport. Etter 1994 har over halvparten av norske fylkeskommuner tatt i bruk anbud, mens de øvrige benytter tradisjonelle framforhandlede kontrakter. Dette gir et godt komparativt materiale for å undersøke effekter av anbud. Mens økonomisk byråkratiteori og kontraktsteori impliserer hypoteser om kostnadsbesparelser som følge av anbud, er transaksjonskostnadsteori og teorier om industrielle relasjoner mer tvetydige hva gjelder mulige effekter. En tese som har vært formulert om anbud er at det medfører fragmentering og svekkede muligheter for politisk styring. Undersøkelsene viser at innføring av anbud har medført effektivisering og reduserte kostnader for det offentlige. Tilbudet er ikke blitt svekket, og i all hovedsak gjelder det samme lønns- og arbeidsbetingelser for sjåførene. Dette hovedfunnet, effektivisering uten omfordeling, forklares med de institusjonelle ordningene på feltet: kombinasjonen av et lovverk og sentraliserte tarifforhandlinger som representerer et sikkerhetsnett mot sosial dumping og reduserer kostnader ved anbudsoverdragelse. Vi finner heller ikke støtte for tesen om svekkede betingelser for politisk styring.

The effects of tendering in local public transport

This article overviews and analyses the effects of competitive tendering in local public transport in Norway. Theoretically, arguments for cost savings due to the introduction of competitive tendering are based on public choice theories or auction theory. However, transaction cost economics implies that increased transaction costs may outweigh cost savings made in the production of services. In theories anchored in political science, such as the hypothesis on the fragmented state, it is argued that tendering may lead to the retreat of politics, whereas in theories of industrial relations, focusing on a wider set of employer-employee relations, it is argued that competitive tendering may lead to deterioration in employment conditions. The general finding is that the introduction of tendering in local public transport has improved efficiency and reduced public costs, and has not produced any significant side-effects in terms of redistribution between different groups, i.e. in reduced service levels or working conditions. The latter is a result of the institutional order regulating tendering; national regulation demanding, at the very least, that national agreements are followed, combined with a centralized tariff structure and a high membership rate in trade unions. The thesis of the retreat of politics is not supported in the case of local public transport.

Keywords: competitive tendering, industrial relations, new public management, public transport
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon