Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Menns rom for farskap

f. 1958. Cand.sociol., Universitetet i Oslo 1987; dr.polit. sosiologi, NTNU 2003. Gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) siden 2010.

Barnets betydning for konstruksjon av farskap blant menn som lever homoseksuelt

Konstruksjonen av farskapet er i endring gjennom en tettere og mer individuell og selvstendig tilknytning mellom fedre og barn. Hva kan menn som lever homoseksuelt bidra med av innsikt om disse endringene? Artikkelen er basert på en studie av homoseksuelle menn i den utdannede norske middelklassen som har valgt å få barn med et lesbisk par. Det sentrale spørsmålet for studien er hvordan fedrene etablerer farskapet når det ikke er det heteroseksuelle parforholdet og et felles hjem som er rammen for å få barn. Denne studien anlegger et annet teoretisk perspektiv enn hva som er vanlig innenfor dette feltet gjennom å studere de romlige dimensjonene ved hjem og foreldreskap. Med dette som utgangspunkt er det to sett underspørsmål som undersøkes. Det første dreier seg om hvilken betydning barnet har for fedrenes opplevelse av eget liv i tid og rom. Det andre underspørsmålet dreier seg om hvordan fedrene skaper seg en posisjon som far når barnet allerede har to foreldre, en mor og en sammor. Undersøkelsen viser at rommet for foreldresamarbeid overtar den plassen et felles hjem tradisjonelt inntar. Et viktig funn er at selv om fedrene velger å få barn på en ukonvensjonell måte, så skaper de i samarbeid med mødrene et rom for barnet og seg selv som viderefører konvensjonelle verdier og tradisjoner i familiære relasjoner. Dette er noe som bidrar til å skape en kontinuitet i forestillinger om familie og hjem.

The importance of children for the construction of fatherhood for homosexual fathers

The construction of fatherhood is undergoing change as a result of closer and more independent relations between fathers and children. What insight can the experiences of men with a homosexual lifestyle bring to the understanding of these changes? This essay is based on a study of well-educated homosexual men from the Norwegian middle class who have chosen to have children with lesbian couples. The central question in this study is how these fathers establish their fatherhood when the child is born outside the traditional frame of a heterosexual couple in a shared home. Focusing on the spatial dimensions of home and parenthood, the essay establishes a theoretical perspective that differs from the traditional way of studying such social relations. The central question is in two parts. The first concerns the importance of the child for the way the father experiences his own life in space and time. The second concerns how the father establishes a position of fatherhood in a situation where the child already has two parents, namely a mother and a co-mother. The study indicates that the space of parental collaboration takes the place that a shared parental home traditionally occupies. An important finding is that although the fathers choose to have children in an unconventional way, the space of collaboration which they establish with the mothers serves to confirm conventional values and traditions of family relations. In this way these fathers contribute to continuity in conceptions about family and home.

Keywords: family relations, fatherhood, queer families
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon