Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Geografiske forskjeller i uføres dødelighet: Levekår, seleksjon, sosial avstand?

f. 1948. Dr.philos. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2000. Forsker I ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) siden 1996, og professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo siden 2006.

Geografiske forskjeller i uføres dødelighet: Levekår, seleksjon, sosial avstand?

De uføretrygdedes overdødelighet er et sosialpolitisk problem, og helsesvikten som grunnga trygdingen forklarer ikke fullt ut den høye dødeligheten. Artikkelen analyserer den geografiske variasjonen i uføres dødelighet 1993–97 blant 190 000 uføretrygdede, alder 40–66, ved hjelp av flernivåanalyser anvendt på to typer geografiske inndelinger. Dødeligheten blant uføre var særskilt høy for de med lav utdanning og lav inntekt og for de som var uten partner. Dødsrisikoen økte med økende avstand mellom de uføres egen inntekt og inntektsnivået blant ikke-uføre, og dødsrisikoen var høyere i områder med høyere dødelighet i den ikke-uføre befolkningen. En betydelig del av de geografiske forskjellene i uføres dødelighet kunne forklares med geografiske variasjoner i personlige levekårsressurser, samt inntektsulikheten mellom uføre og ikke-uføre og det generelle dødelighetsnivået i området. Analysene viser hvordan sosiale helsedeterminanter på individuelt og kontekstuelt nivå spiller inn på dødelighetsforholdene. Et uventet resultat var at andelen uføretrygdede i området hadde praktisk talt ingen sammenheng med dødeligheten blant de uføretrygdede.

Geographical inequalities in mortality among recipients of disability benefits: Living conditions, selection, social distance?

About a quarter of the Norwegian population aged between 50 and 66 years are recipients of disability benefits. A public health concern is their high mortality rate, which cannot be fully explained by the diseases which led to their benefit recipient status. Mortality rates vary geographically, which is the topic addressed in this study. The data consist of 190,000 disability recipients aged between 40 and 66 years in 1993, with information gathered from public registries and mortality follow-up in 1993–1997. A multilevel approach was used. Results were practically identical for two different geographical classifications. The mortality risk among disability recipients of pensions varied considerably with gender, age, marital status and, to some extent, with education and household income. It was also related to the difference between their own income and the median income level in the community, and furthermore to the average mortality level among the non-recipient population in the same areas. These factors accounted for a substantial part of the area differences in mortality. Contrary to expectations, the proportion of disability recipients in the community population was unrelated to the mortality risk among disability recipients.

Keywords: disability pensioners, geographical differences, mortality, multilevel methods
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon