Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra folkevalgt til utvalgt. Kjønn, makt og kjønnsmaktbalanse

f. 1947. Cand.polit., Universitetet i Oslo 1979. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer siden 2005.

f. 1955. Dr.polit. i statsvitenskap, NTNU 2005. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer siden 2006.

f. 1978. Ph.d. i statsvitenskap, NTNU 2009. Seniorforsker ved Østlandsforskning siden 2007.

Fra folkevalgt til utvalgt. Kjønn, makt og kjønnsmaktbalanse

Mens det finnes mye forskning om kjønnsbalanse og kvinnerepresentasjon i norske kommunestyrer, er det lite forskning om fordelingen av kommunale toppverv blant kvinner og menn. Denne artikkelen omhandler de vedvarende skjevheter i fordeling av kommunalpolitiske lederverv mellom kvinner og menn. På tross av en stadig voksende «pool of eligibles» av kvinnelige kommunestyrerepresentanter, forblir mannsdominansen i de lokalpolitiske maktelitene stabil. Dette er første gang lokalt politisk lederskap analyseres helhetlig. Forfatterne analyserer de kommunale variasjoner i grader av kjønnsrettferdige lokaldemokratier ved hjelp av to hovedtyper av mulighetsstrukturer; kontekstuelle faktorer på kommunenivå og kommunalpolitiske karakteristika på kommunestyrenivå. Forfatterne introduserer begrepet kjønnsmaktbalanse, som empirisk henviser til en jevn fordeling av politiske maktposisjoner mellom kvinner og menn. Begrepet bygger på Nancy Frasers begreper anerkjennelse og omfordeling. Den viktigste faktoren til å forklare kommunale variasjoner i kjønnsmakt(u)balanse, her indikert ved kvinners andel av lokalpolitiske lederposisjoner, er kjønnsbalanse, dvs. kvinnean del i kommunestyret. Videre er likestillings- og kjønnspolitisk ideologi og praksis til partiene i posisjon viktig for kjønnsfordelingen av kommunalpolitiske maktposisjoner – kjønnsmaktbalansen. Det er verdt å nevne betydningen av region for kjønnspolitiske maktfordelinger, og på kommunenivå virker kommunestørrelse og sentralitet inn på den lokalpolitiske kjønnsmaktbalanse.

From elected to selected - Gender, power and gender power balance in local politics

The contribution of this article to the field of gender and politics and representation theory is showing that in Norway local politics still reflect a considerable lack of gender balance in the distribution of positions of political authority. Differences between women’s representation and women’s integration in local politics, i.e. the discrepancy between the proportion of women elected to democratic assemblies and to leadership positions over the past thirty years, have remained constant at around 15 percent. We introduce the concept of gender power balance, building on the work of Stein Rokkan and Nancy Fraser, to conceptualize and empirically investigate the phenomenon of continuing male dominance in local political leadership, despite a substantial pool of eligible women in local councils. In addition to the effects of political factors such as party ideology and party gender sensitivity, we measure the effects of contextual features such as region and the degree of a municipality’s centrality and size on the balance of gender power. It is concluded that the proportion of women in local councils and the degree of gender sensitivity among mayors’ parties are the most important dimensions explaining municipal variance in gender power balance, with region, indicating different cultural frameworks, as another strong factor.

Keywords: Gender balance, gender power balance, local politics, local political power, recognition and redistribution, representation and integration
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon