Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Utdanningspolitikk og ulikhet

f. 1957. Mag.art. (sosiologi), Universitetet i Oslo 1984. Dr.philos. (sosiologi), Universitetet i Oslo 1996. Ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo fra 1996. Professor fra 1999.

UTDANNINGSPOLITIKK OG ULIKHET. REKRUTTERING TIL HØYERE UTDANNING 1985–1996

Er betydningen av sosial bakgrunn for rekruttering til høyere utdanning endret i løpet av 80-og 90-tallet? Er utviklingen i ulikhet forskjellig i ulike deler av utdanningssystemet? For å besvare disse spørsmålene skilles det mellom ulike typer høyere utdanning, høyskoleutdanninger, universitetsutdanninger og såkalte eliteutdanninger. Det argumenteres også for at begrepet sosial bakgrunn må klargjøres. I analysene benyttes et klassebegrep som vektlegger horisontale så vel som vertikale skiller mellom klasser. Både mors og fars klasse inkluderes. Resultatene viser at det har skjedd en viss sosial utjevning i rekruttering til høyskoler. Det har ikke skjedd endringer i den sosiale rekrutteringen til universiteter og elitefag. Det diskuteres om myndighetenes utdanningspolitikk har forsterket klasseskillet mellom ulike utdanninger i universitets- og høyskolesystemet.

EDUCATIONAL POLICY AND INEQUALITY. RECRUITMENT TO HIGHER EDUCATION 1985–1996

Has the impact of social origin on recruitment to higher education changed during the 1980s and 1990s? Does the development of inequality vary in different parts of the educational system? To answer these questions, the system of higher education is divided into three parts: Colleges, universities and elite education. Elite education consists of closed educational fields with high entry requirements, some of which are taught in specialised universities. The concept of social origin is discussed, and arguments are raised for using a class concept that differentiates classes along both horizontal and vertical dimensions. Both mother’s and father’s class are included in the analysis. The results show that inequality in recruitment to colleges has been reduced to some extent, but that social inequality in recruitment to universities and elite educational fields has not changed.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon