Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor

f. 1963. Cand.polit. (sosiologi), Universitetet i Oslo 1995. Selvstendig næringsdrivende fra 2005.

f. 1954. Magister (sosiologi), Universitetet i Oslo 1980. Cand.oecon. Universitetet i Oslo1982. Ph.D. (sosiologi), University of Wisconsin, Madison, USA 1987. Ansatt ved University of California, Berkeley fra 1988, professor fra 1999 og Department Chair fra 2007.

f. 1967. Cand.sociol. (sosiologi), Universitetet i Oslo 1995. Forsker ved Proba samfunnsanalyse fra 2009.

Ved hjelp av data fra Norge i 1984 og 1990, rapporterer vi fra den første omfattende empiriske undersøkelsen, i Norge så vel som internasjonalt, av lønnsforskjeller mellom kvinner og i samme, detaljerte stillingsposisjon innen samme virksomhet. Vi rapporterer tre slående funn. Det første er at lønnsforskjellene er forholdsvis små når man sammenligner kvinner og menn som arbeider i samme stilling og virksomhet. Når man kontrollerer for stilling-virksomhet, tjener kvinner i gjennomsnitt 2–6 prosent mindre i timen enn menn. Det andre forholdet er at det er stillingssegregering som virkelig betyr noe for lønnsforskjellene, virksomhetssegregering betyr mindre. Det innebærer at lønnsgapet bare i liten grad skyldes at kvinner og menn er ulikt fordelt på høyt- og lavtlønnsvirksomheter. Det tredje forholdet er at innenfor hver av de seks sektorene betyr segregeringen på bransjer lite for lønnsforskjellene. Det betyr at innen en sektor er ikke kvinner og menns ulike fordeling på høyt- og lavtlønnsbransjer utslagsgivende for den lønnsforskjell som observeres. For å få et inntrykk av utviklingen av lønnsgapet over tid, rapporterer vi resultater fra 1984 i tillegg til de fra 1990.

WAGE DIFFERENCES BETWEEN MEN AND WOMEN IN THE PRIVATE SECTOR

Using data from Norway in 1984 and 1990, we report the first comprehensive empirical study, in Norway as well as internationally, on wage differences between men and women in the same detailed occupational position within the same establishment. We report three striking findings. The first is that wage differences are relatively small between men and women who work in the same position and establishment. Controlling for the occupation–establishment pair, women on average earn between 2 and 6 percent less per hour than men. The second finding is that it is occupational segregation that really accounts for the existing wage differences and that establishment segregation accounts for little. This implies that only to a small degree is the wage gap due to men and women being unevenly distributed on establishments with high versus low wage levels. The third finding is that within each of the six private sectors studied, industry segregation accounts for very little of the wage difference, which means that, within a sector, men and women are not unevenly distributed on industries with high versus low wage levels. To get an impression of the development of the wage gap over time, we report results for 1984 in addition to those for 1990.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon