Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Stor suksess gjennom små, intelligente feil

f. 1952. Mag.art. (sosiologi), Universitetet i Oslo 1980. Phd. (sosiologi), Stanford University 1986. Professor på Handelshøyskolen BI 1992–98. Leder ARENA, Universitetet i Oslo 1998–2000. Professor på Handelshøyskolen BI siden 2000 og professor II på Forskningssenter for trening og prestasjon, Norges idrettshøyskole fra 2008.

STOR SUKSESS GJENNOM SMÅ, INTELLIGENTE FEIL: ERFARINGSBASERT KUNNSKAPSUTVIKLING I TOPPIDRETTEN

Svein S. Andersen

Hvorfor har norsk toppidrett hatt så stor suksess sammenlignet med våre naboland? Det er flere grunner til dette. Denne studien fokuserer på hvordan Olympiatoppens ledelses- og organisasjonstenkning understøtter en læringsmodell som utnytter læringspotensialet i de mange små feil som er uunngåelig i løpende erfaringsbasert utviklingsarbeid. Når slike avvik bevisst utnyttes i lys av klare forventninger, blir de ikke bare feil, men intelligente feil. Slik tenkning står sentralt i all toppidrett. Internasjonalt skiller norsk toppidrett seg ut ved en samlende organisering på tvers av idretter. Olympiatoppen søker å utnytte rikdommen i kunnskap og erfaring i et komplekst samspill med ulike idretter. Hypotesen er at organisasjons- og ledelsesmodellen i norsk toppidrett styrker en strategi for å utnytte læringspotensialet i små feil. Det synes å være en vesentlig forklaring på norsk toppidretts langvarige suksess. Erfaringsbasert læring spiller en sentral rolle i alle typer organisasjoner. Studien bidrar til generelle innsikter om hvordan mekanismer for læring kan knyttes til trekk ved såkalte påpasselige (mindful) organisasjoner. Det er organisasjoner som lykkes med å håndtere usikker teknologi og intens konkurranse gjennom kvalitetssikring av egen læring og utvikling. Innsikter om slike påpasselige organisasjoner har stor relevans for alle organisasjoner som tilstreber kontinuerlig utvikling.

BIG SUCCESS THROUGH SMALL, INTELLIGENT FAILURES:EXPERIENCE-BASED KNOWLEDGE DEVELOPMENT IN TOP SPORTS

Norwegian elite sport has experienced a marked improvement in international results over the past 20 years. The article explores the role that leadership and organization of the Norwegian Olympic Top Sports Program have played in this. The Program has the overall responsibility for Norwegian elite sports. It supports a learning model that exploits the many and varied experiences across different sports. Modern elite sport is knowledge-intensive, and it is necessary to develop new knowledge under conditions of uncertainty. Even in successful programs there is always something that does not go exactly to plan. In learning theory, such gaps are viewed as small failures, and when these are exploited in the light of specific expectations they strengthen reliable experience-based learning. They become intelligent failures. The Norwegian Olympic Top Sports Program’s support for such a learning model seems to be a key factor behind sustained international success. The study links the mechanisms for reliable learning in Norwegian elite sports to the characteristics of so-called mindful organizations, and thus provides insights that are highly relevant for organizations continually striving for improvement.

Keywords: elite sports, experience-based learning, leadership and learning, mindful organizations
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon