Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Statsborgerrettslig revisjon og integrasjonspolitisk variasjon i de skandinaviske landene

Master i sosiologi, 2008, Universitetet i Oslo. Stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning.

STATSBORGERRETTSLIG REVISJON OG INTEGRASJONSPOLITISK VARIASJON I DE SKANDINAVISKE LANDENE

Arnfinn Haagensen Midtbøen

De skandinaviske landene har en lang tradisjon for statsborgerrettslig samarbeid. I de siste årene har de imidlertid beveget seg i ulik retning på dette området. I dag har Sverige en av de mest liberale statsborgerskapslovgivningene i Europa, mens Danmark har en av de mest restriktive Med den nye loven av 2005, befinner Norge seg midt mellom sine skandinaviske naboland. I denne artikkelen er hovedhensikten å beskrive og sammenligne de skandinaviske landenes nåværende statsborgerskapslovgivning, samt de politiske prosessene som ledet frem til endringene de siste årene. Fordi et fellestrekk for de tre landene er å se statsborgerskapet i sammenheng med den bredere integrasjonen av innvandrerbefolkningen, inkluderes også en diskusjon av hvordan de skiller seg fra hverandre i forståelsen av integrasjonsbegrepet. Koblingen mellom statsborgerskap og integrasjon – mellom juridisk tilknytning og sosial tilhørighet – er en forholdsvis fersk trend i en europeisk kontekst, og tydeliggjør hvordan statsborgerrettslige reformer i dag kan tolkes som forsøk på å skape en kjerne av likhet i flerkulturelle nasjonalstater.

NATIONALITY REFORM AND DIVERGENT CONCEPTIONS OF INTEGRATION IN THE SCANDI- NAVIAN COUNTRIES

The Scandinavian countries have a long tradition of cooperation in the field of nationality legislation. In recent years, however, these countries have chosen different paths in the development of nationality law. Today, Sweden has one of the most liberal nationality laws in Europe, while Denmark has the most restrictive. The new Nationality Act of 2005 placed Norwegian regulations on the acquisition of nationality somewhere between Swedish and Danish legislation. In this article, my primary intention is to describe and compare the actual differences in Scandinavian nationality law and the political processes that led to the recent changes. A common feature is the tendency to view nationality legislation in relation to the integration of immigrants. Thus, a discussion of the different conceptions of integration in the Scandinavian countries has to be included. This connection between nationality and integration – between judicial and social belonging – is a recent trend in a European context, and illustrates how reforms of nationality law today may be interpreted as attempts to create social cohesion in multicultural nation states.

Keywords: citizenship, nationality law, integration, social cohesion, Scandinavian politics
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon