Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den økonomiske overklassens sosiale lukning

f. 1980. Master (sosiologi), Universitetet i Oslo 2008. Stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo fra 2009.

DEN ØKONOMISKE OVERKLASSENS SOSIALE LUKNING

Magne Flemmen

Denne artikkelen tar for seg spørsmålet om sosial lukning av den økonomiske overklassen i Norge. Klasselukning betegner en tilstand preget av markert sosial ulikhet i sannsynligheten for å oppnå en bestemt klasseposisjon, altså en viss intergenerasjonell stabilitet. Forskningsspørsmålet er i hvilken grad klassebakgrunn påvirker ens sjanse for å være i den økonomiske overklassen – forstått som store eiendomsbesittere og toppsjiktet av ledere og andre lønnede ansatte. Videre undersøkes hvorvidt klassebakgrunn påvirker ens suksess innad i overklassen. Gjennom analyser av skatte- og arbeidstakerregistre vises betydelige effekter av klassebakgrunn på begge spørsmålene. Konklusjonen er at den økonomiske overklassen preges av en betydelig sosial lukning. Dette reiser spørsmålet om hvorvidt overklassesituasjonene formes til en samfunnsklasse, i Webers forstand.

SOCIAL CLOSURE OF THE ECO- NOMIC UPPER CLASS

This article addresses the question of the social closure of the Norwegian economic upper class. Class closure denotes a condition of marked social inequality in one’s chances of attaining a certain class position, i.e. some intergenerational stability. Studying the economic upper class – large property owners and top strata executives and business professionals – the research question concerns the extent to which class background affects one’s chances of obtaining an upper class position, and to what extent class background affects economic success within the upper class. Through analyses of Norwegian tax and employment registers, significant effects of class background are demonstrated in both issues, leading to the conclusion that the economic upper class is characterized by considerable social closure. This raises the question whether the upper class situations are formed to a social class, in Weber’s terms.

Keywords: upper class, social reproduction, class formation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon