Bidraget er et svar på Øyvind Holsts artikkel «Shaken baby: En kommentar til Syse og Stridbeck» i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2-3, 2021. Svaret peker på svakheter i Holsts kommentar til vår artikkel «Vurdering av filleristing av barn …» i TfR nr. 4, 2020.

Nøkkelord: shaken baby-syndrome, filleristing, sakkyndighet