Genstanden for denne artikel er Bruxelles-regimets snitflade over for voldgift. Siden Bruxelles-konventionen fra 1968 har regimets anvendelsesområde været begrænset af en undtagelse af «voldgift». I de første mere end 40 år levede «voldgiftsundtagelsen» et forholdsvis stille liv uden for rampelyset, men det ændrede sig i slutningen af 00’erne, da Bruxelles I-forordningen skulle revideres. Da blev den fremtidige regulering af snitfladen genstand for en intens debat, som også blev præget af utilfredshed med retspraksis fra perioden. Arbejdet udmøntede sig i Bruxelles Ia-forordningen fra 2012, hvor EU-lovgiver for første gang ændrede i snitfladen. På trods af den omfattende diskussion blev ændringerne ikke ledsaget af en begrundelse, hvilket har givet anledning til usikkerhed om undtagelsens fortolkning. I artiklen undersøges og vurderes de forskellige fortolkninger, og der gives på den baggrund et bud på retsstillingen.

Keywords: voldgift, handelsvoldgift, civilproces, proces, Bruxelles Ia-forordningen, EU-ret, Bruxelles-regimet