Debattinnlegget er en kommentar til artikkelen «Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler» i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 4, 2020, skrevet av Ulf Stridbeck, Aslak Syse, Pelle Nilsson, Johan Wikstrøm og Knut Wester. Kommentaren omhandler svakheter ved juristene Syse og Stridbecks bidrag til undersøkelsen.

Nøkkelord: SBS, sakkyndighet, filleristing, barnemishandling, vold mot barn