Nøkkelord: beviskrav, lekpersoner, dommere, modell-studie, representativitet, generalisering, kritikk