Sammandrag

I artikeln studeras metaforer i den svenska civilrätten med hjälp av en modern teori om metaforer – den kognitiva lingvistiken och dess undergrupp, den konceptuella metaforteorin. Syftet är att göra observationer av konceptuella metaforer och visa på metaforerna och deras underliggande tankestrukturers grundläggande betydelse för civilrättslig reglering. Vi använder oss av flera exempel för detta, som metaforerna “djur är varor” och “tid är en ändlig resurs”, vilka var och en har betydelse för tolkning och tillämpning. Det kognitiva lingvistiska perspektiv som detta innebär för den rättsliga analysen visar även på alternativa förklaringar till hur vissa domslut kommit till och viss rättsutveckling etablerats.

Nøkkelord: konceptuella metaforer, kognitiv lingvistik, civilrätt, förtingligande