Viggo Hagstrøm levede i den tid, da de åbne samfund opstod. I Viggos tid voksede verdenshandlen med stor fart, og den tekniske udvikling intensiverede det internationale samkvem. I dag rejser man nemt og hurtigt, og man får forbindelse med folk i alle verdensdele via sin computer, tablet og mobiltelefon. De europæiske Fællesskaber (EF) blev oprettet i 1957, og de blev til den Europæiske Union i 1993. EFTA blev til i 1960, og det Europæiske økonomiske Samarbejde (EØS) blev etableret i 1994. Viggos virke afspejler denne udvikling.