Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Skrifter til minne om Viggo Hagstrøm
Vitenskapelig publikasjon
(side 429-448)
av Christian von Bar
Vitenskapelig publikasjon
(side 449-474)
av Torsten Iversen
Sammendrag

Mindet om Viggo Hagstrøm vil lyse længe og klart, og blandt hans værker er det efter mit skøn «Obligasjonsrett» (1. udg. 2003; 2. udg. 2011), der vil kaste lys længst ud i fremtiden. Blandt de mange emner, der behandles i «Obligasjonsrett», er den positive opfyldelsesinteresse og den negative kontraktsinteresse, og om disse to begreber handler nærværende artikel. Der fokuseres kun på begreberne som erstatningsudmålingsprincipper – spørgsmålet om, hvilket ansvarsgrundlag der kræves, lader jeg ligge.

Vitenskapelig publikasjon
(side 475-497)
av Erik Monsen
Vitenskapelig publikasjon
(side 498-520)
av Are Stenvik
Vitenskapelig publikasjon
(side 521-530)
av Christina Ramberg
Vitenskapelig publikasjon
(side 531-549)
av Jan Kleineman
Vitenskapelig publikasjon
(side 550-566)
av Kåre Lilleholt
Vitenskapelig publikasjon
(side 567-597)
av Nis Jul Clausen og Nina Dietz Legind
(side 638-652)
av Johnny Herre
Vitenskapelig publikasjon
(side 653-665)
av Torgny Håstad
Sammendrag

Det har sedan flera år pågått en debatt, huruvida det norska stortingets Nobelkommitté (Den Norske Nobelkomite) åsidosätter ändamålet i Alfred Nobels testamente vid utdelningen av fredspriset. En norsk jurist, Fredrik Heffermehl, har utgett ett par skrifter i ämnet och slutligen begärt att länsstyrelsen i Stockholm, som enligt 9 kap. 1§ stiftelselagen (1994:1220) är tillsynsmyndighet, ska ingripa.

Viggo Hagstrøm, som jag hade förmånen att känna under många år som professorskollega i privaträtt och senare även under tio år inom ramen för utarbetandet av en Draft Common Frame of Reference för EU:s civilrätt, hade breda kulturella intressen. Det kan därför vara på sin plats att här för bl.a. en norsk läsekrets redogöra lite för stiftelserätten i Sverige i ljuset av de åtgärder som Nobelstiftelsens styrelse har vidtagit med anledning av kritiken mot Fredsprisets användning och länsstyrelsens ställningstagande i tillsynsärendet.1

(side 684-710)
av Mads Bryde Andersen
(side 711-718)
av Ole Lando
Sammendrag

Viggo Hagstrøm levede i den tid, da de åbne samfund opstod. I Viggos tid voksede verdenshandlen med stor fart, og den tekniske udvikling intensiverede det internationale samkvem. I dag rejser man nemt og hurtigt, og man får forbindelse med folk i alle verdensdele via sin computer, tablet og mobiltelefon. De europæiske Fællesskaber (EF) blev oprettet i 1957, og de blev til den Europæiske Union i 1993. EFTA blev til i 1960, og det Europæiske økonomiske Samarbejde (EØS) blev etableret i 1994. Viggos virke afspejler denne udvikling.

Nye bøker
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon