Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 281-293)
av Åke Frändberg
Sammendrag

Strukturen hos rättsregler av typen vanliga handlingsregler brukar ofta beskrivas i termer av rekvisit och rättsföljder så här:

(HR) Om …, så skall (får, får inte) …

(T.ex. «Om någon befinnes övertygad om stöld, skall domaren döma denne till fängelse», «Om säljaren dröjer väsentligt med leverans, får köparen häva köpet», «Om bil framföres där hastighetsbegränsning råder, får denna inte överskridas».)

Denna artikel handlar om rättsreglers normativa modaliteter («skall», «får», «får inte»), vilka förekommer i den konditionala rättsregelns («om-så»-regelns) rättsföljd. Frågan som skall behandlas är: Betyder dessa ord något? Och om så är fallet, vad? Har normativa modaliteter – och modaliteter över huvud taget – någon semantisk funktion? Bland de skandinaviska realisterna var det gängse att besvara denna fråga nekande. De normativa modaliteterna är för dem blott ett slags i sig betydelselösa, psykologiskt verksamma påtryckningsmedel, eller signaler, ungefär som trafiksignaler. Här skall däremot hävdas, att de – och modaliteter över huvud taget – har (semantisk) betydelse.

Jag skall först behandla modaliteter i allmänhet, varvid jag tar «modalitet» i en mycket vidare betydelse än vad som är vanligt. Artikeln följer nedanstående disposition.

(side 342-359)
av Ole Lando
Nye bøker
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon