Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Fagfellevurdert
(side 1-19)
av Sverre Blandhol
Da Gunnar Astrup Hoel disputerte for den juridiske doktorgrad i 1926, var hendelsen omfattet med stor interesse. Som sedvanlig under en disputas var de fleste av fakultets professorer tilstede, og vi ...
Fagfellevurdert
(side 20-49)
av Dag Michalsen
Den pågående rettslige integrasjon i Den europeiske union har gitt en markant stimulans til rettshistoriske og rettssammenlignende studier av europeisk rett. Men samtidig oppstår det spørsmål om hva det siktes ...
Fagfellevurdert
(side 50-133)
av Jørgen A. Stubberud
Denne artikkelens tema er den teori Alf Ross fremmet om muligheten for såkalt praktisk erkjennelse, og som han selv kalte «non-kognitivisme». Posisjonens innhold er den tese at praktisk erkjennelse ...
Fagfellevurdert
(side 134-196)
av Christian Børge Sørensen
Læren om statenes såkalte skjønnsmargin - «margin of appreciation» - etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)1 omhandler spørsmålet om hvor inngående Den europeiske menneskerettighets- domstol (EMD) prøver konvensjonsmessigheten av statlige tiltak. Dersom en ...
Litteratur
(side 197-200)
av Ingrid Lund-Andersen
Katharina Boele-Woelki og Angelika Fuchs (eds): Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe. (Intersentia, Antwerp - Oxford - New York 2003)
(side 200-201)
av Inger Österdahl
Kyrre Eggen: Ytringsfrihet. Vernet om ytringsfriheten i norsk rett. (J.W. Cappelens Forlag, Oslo 2002)
(side 202-206)
av Reinhold Fahlbeck
Arne Fanebust: Innföring i arbeidsrett. Den individuelle delen, 2. utgave. (Universitetsforlaget, Oslo 2002)
(side 206-208)
av Thomas Mathiesen
Ole Hammerslev: Danish Judges in the 20th Century. A Socio-Legal Study. (Jurist- og Økonomforbundets forlag, København 2003)
(side 209-212)
av Liv Monica Bargem Stubholt
Nick Hækkerup: Controls and Sanctions in the EU Law. (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2001)
(side 212-214)
av Asbjørn Kjønstad
Mattias Malmstedt: Tillhörighet och sociala förmåner från 1600-talets Laws of Settlement till förordning nr 1408/71. (Jurisförlaget i Lund 2002)
(side 215-223)
av Christian H. P. Rausch
Robert Nordh og Per Henrik Lindblom: Kommentar til RB, Häfte 1 Kapitel 1-9. (Iustus förlag, Uppsala 2001)
(side 223-237)
av Endre Stavang
Bjørn Sandvik: Miljöskadeansvar. En skadeståndsrättslig studie med sär- skild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön. (Åbo Akademis förlag, Åbo 2002)
(side 237-241)
av Per Jonas Nordell
Jens Schovsbo & Niels Holm Svendsen: Designret. Designloven med kommentarer (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn 2002)
(side 241-256)
av Knut Bergo
Karlo Tuori: Critical Legal Positivism. (Ashgate forlag, Aldershot 2002)
(side 256-264)
av Aslak Syse
Lotta Vahlne Westerhäll: Den starka statens fall? En rättvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000. (Norstedts Juridik, Stockholm 2002)
(side 264-265)
av Magnus Aarbakke
Henrik Zahle: Omsorg for retfærdighed (Gyldendal, København 2003)
Nye bøker
(side 266-298)
av Kirsten Al-Araki
En oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon