Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kjønn som sparringspartner - Ledelsesformer og betydninger av kjønn blant norske boksetrenere

Anne Tjønndal er doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. PhD-prosjektet hennes omhandler innovasjon og sosial inkludering i idrett og folkehelse. Hun har en mastergrad i idrettsvitenskap fra NTNU i 2014.

Jorid Hovden er dr. polit. og professor i (idretts)sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hennes forskningsfelt omfatter blant annet kjønn og lederskap i idrettsorganisasjoner, idrett, kjønn og medier og idrett, fysisk aktivitet og sosial klasse.

Idrett er en symbolsk institusjon hvor betydninger av kjønn hele tiden er i spill. Denne artikkelen er en studie av hvilke ledelsesformer som benyttes av norske boksetrenere og hvilke betydninger kjønn gis i denne konteksten. Boksing er en maskulin idrett og trenerarenaen er preget av sterk mannsdominans. Artikkelen er basert på kvalitative intervjuer med både mannlige og kvinnelige trenere. Det analytiske rammeverket er hovedsakelig basert på Beauvoirs (2000) og Bourdieus (2000) perspektiver på hvordan kjønn som dominansrelasjon er konstruert og kommer til utrykk. Studien viser at mannlige trenerne oppfatter seg selv som mer autokratiske enn sine kvinnelige kollegaer, mens de kvinnelige trenerne opplever seg selv som mer demokratiske og sosialt støttende. Videre avdekkes det hvordan kroppen som situasjon har stor betydning for hvilke grenser og frihet kvinnelige og mannlige trenere opplever knyttet til sine ledelsespraksiser. Trenernes oppfatninger og ledelsespraksiser avdekker også hvilke utfordringer og muligheter trenerne møter i et mannsdominert handlingsrom. Blant annet blir kvinners erfaringer og behov betraktet som spesielle og kjønnede, og dermed ikke som gyldige til å inkluderes i god treningsledelse.

Sparring with gender. Leadership and meanings of gender among Norwegian boxing coaches

Sport is an important symbolic institution in which meanings of gender are constantly framed, expressed and reproduced. The article is based on a qualitative study of leadership forms among Norwegian boxing coaches (both male and female) and how these are influenced by meanings of gender. Our theoretical point of departure is Beauvoir’s and Bourdieu’s perspectives on how gender as a relation of domination is constructed. The analyses show that male coaches perceived themselves as more autocratic than their female counterparts, while female coaches emphasised a more democratic leadership style. Furthermore, female coaches were often associated with stereotyped femininities such as caring. Both male and female coaches expressed how their gendered bodies influenced their approaches to the athletes and represented limitations as well as possibilities in their coach leadership. The male-dominated culture strongly influenced the way sound leadership was conceived and defined. Thus women’s approaches to coach leadership were seen as complementary and gendered.

Keywords: Coach leadership, boxing, gender, power
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon