Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kjønn og urfolksmetodologi

Torjer A. Olsen er førsteamanuensis i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet. Han er PhD i religionsvitenskap (2008) og forsker først og fremst innafor feltene kjønn og identitet i urfolksforskning, urfolk og utdanning, og urfolkskristendom.

Innafor forskningen på urfolkstematikk har en lang rekke forskere begynt å kreve at forskningen skal skje på egne metodologiske premisser. På norsk er «urfolksmetodologi» blitt betegnelsen på en egen form for tankesett og refleksjon rundt forskningens metoder. Sentrale trekk er at forskningen skal skje på urfolks egne premisser, støtte urfolks interesser og – så langt det lar seg gjøre – bruke urfolks egne språk og begreper. Viktige idealer er respekt, gjensidighet, ydmykhet og en relasjonell tilnærming. Betoning av urfolk og urfolksidentitet kan se ut til å gi mindre plass til andre størrelser, som kjønn. Jeg argumenterer for at et uttalt kjønnsperspektiv for en stor del mangler, og for at det vil berike og utfordre urfolksforskningen og dermed også urfolksmetodologiene. Uten at kjønn er en faktor er det vanskelig å la forskningen fullt ut skje på «egne premisser» og ut fra «egne interesser».

Gender and Indigenous Methodology

Within research on indigenous issues, scholars are claiming that research should be done on the basis of a particular set of methodological premises. The term «indigenous methodology» refers to a specific kind of thinking and reflection related to research methods. Within indigenous methodologies, it is stated that research is to be conducted on the premises and interests of indigenous peoples, support the rights of indigenous peoples and – as far as possible – use indigenous languages and concepts. Important ideals for research are respect, reciprocity, humility and relationality. The emphasis on indigenous thinking and identity, however, seems to leave little space for other variables or structures, like gender. I argue that an outspoken gender perspective is lacking, and that it would contribute to, as well as challenge, the research on indigenous issues and thus also indigenous methodologies. Gender needs to be taken into account in order to let research take place fully on the interests and premises of indigenous peoples.

Keywords: Gender, indigenous studies, indigenous methodology, research methodology, intersectionality, privilege
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon