Forening for kjønnsforskning i Norge er en faglig sammenslutning av forskere og andre med interesse for kjønnsforskning. Og vi trenger din støtte!

Foreningen har en forskningspolitisk rolle og skal bidra til å bedre rammevilkårene Forskningsrådet, myndighetene og andre institusjoner setter for norsk kjønnsforsk­ning. Vi er derfor tett på hvordan Forskningsrådet jobber med å integrere kjønns­perspektiver i sine programmer og satsninger.

Foreningen skal videre bidra til å synliggjøre betydningen av kjønnsforskning i kultur og samfunn – og legge til rette for kontakt mellom våre medlemmer og mellom kjønnsforskere rundt fag og forskningspolitiske temaer nasjonalt og internasjonalt.

Til dette arbeidet trenger vi din støtte! Meld deg inn via kjonnsforskningforeningen.no – og følg oss på facebook!

Hilsen

Styret i Forening for kjønnsforskning i Norge

facebook.com/kjonnsforskningsforeningen