Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nye møter med Rødhette og ulven

Ansatt som høgskolelektor i pedagogikk ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Hun har gjennom flere år arbeidet med narrativer fra praksisfeltet som inngang til å skape sammenheng mellom teori og praksis i barnehagelærerutdanningen. I sin undervisningspraksis har Sælen Halmrast vært særlig opptatt av profesjonsetikk i et danningsperspektiv.

  • Side: 282-292
  • Publisert på Idunn: 2015-11-26
  • Publisert: 2015-11-26

Utgangspunktet for artikkelen er en grunnleggende tanke om at bevegelser mellom det kjente og det ukjente kan åpne opp for ny forståelse og mening. I produktive prosesser skaper og gjenskaper vi oss selv og den verden som omgir oss. Det kjente og det ukjente kan vi blant annet møte gjennom litterære fortellinger. Inspirert av narrativ forskning, ulike studier fra barnehagefeltet og Paul Ricæurs kritisk hermeneutiske filosofi argumenterer vi for hvordan møtet mellom to narrative tekster kan knyttes til barns subjektskaping. I eventyret om Rødhette og ulven (Grimm og Grimm 2002) og i billedboka om Gitte og gråulvene (Lindenbaum 2001), beskrives to forskjellige rødhettekledde jenters møter med ulven/ulvene. Ved å sette tekstene i forbindelse med hverandre ønsker vi å vise hvordan barnelitteratur som presenteres i barnehagen, kan skape mulighetsrom som produserer ulike forståelser av kjønn og identitet.

New approaches to Little Red Riding Hood

The paper takes as its starting point a principal idea that movement between the known and unknown may bring about novel comprehension and meaning. Through productive processes, we create and recreate ourselves and the world surrounding us. We may encounter the known and the unknown through literary narratives. Inspired by narrative research, empirical studies from the preschool field and Paul Ricoeur’s critical hermeneutics, we explore how encounters between two narrative texts may be connected to the shaping of children’s subjectivity. In the fairy tale of Little Red Riding Hood (Grimm & Grimm 2002) and in the picture book Gitte og gråulvene [Gitte and the gray wolves] (Lindenbaum 2001), the encounters with wolves of two different red-hooded girls are described. By relating the texts to each other, we show how literature presented in the preschool may create different opportunities and understandings of gender and identity.

Keywords: Gender, narratives, subjectivity, hermeneutics, preschool
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon