Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hjemme- og lønnsarbeidets mening og verdi - Norske pars fortellinger om det å kjøpe private husholds- og omsorgstjenester

Post doktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), hvor hun også disputerte for graden PhD i kultur- og kjønnsforskning. Korsnes Kristensen har tidligere særlig arbeidet med flerkulturalitet, reproduksjon og familieliv, og er nå ansatt på et prosjekt om likestilling og feminisert migrasjon, finansiert av VAM, Norges forskningsråd.

  • Side: 204-223
  • Publisert på Idunn: 2015-11-26
  • Publisert: 2015-11-26

Kjøp av private husholds- og omsorgstjenester er blitt stadig mer utbredt i Norge de siste par tiårene. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan utvalgte par begrunner beslutningen om å betale noen, hvilket i praksis gjerne vil si kvinner fra andre deler av verden, til å utføre det som tidligere ble betraktet som kvinnearbeid og som nå i kjønnslikestillingens navn skal deles mest mulig likt innad i paret. Artikkelens hovedfokus er parenes forhandlinger om hjemmearbeidets og lønnsarbeidets mening og verdi, og hvordan idealet om kjønnslikestilling omarbeides i møte med en praksis som kan sees på som noe som destabiliserer selve likestillingsprosjektet.1

The meanings and values attached to paid and unpaid work. Norwegian couples’ narratives on paid domestic labour

Norway is perceived as a pioneer nation in gender equality, and gender equality is at the core of Norwegian cultural identity. Norway’s main strategies for achieving gender equality have been to strengthen women’s economic independence through increasing their labour market participation, and to normalise men’s involvement in care work and housework. In parallel to the increasing ambitions of gender equality, it has become increasingly common for Norwegian middle-class dual-earner urban families to employ a domestic labourer. As these labourers are undertaking what has traditionally been perceived of as gendered family tasks, which, in line with today’s political and cultural ideals of gender equality, should be shared equally between the sexes, it calls for new explorations of the ideals and practices of gender equality. Building on qualitative interviews with Norwegian consumers of paid domestic labour, the aim of this article is to study how the interviewees reflect upon and negotiate the meanings and values attached to paid and unpaid work, and the ways in which the ideal of gender equality is being revised when faced with a practice that can be claimed to destabilise the gender equality project as such.

Keywords: Gender equality, Norway, paid work, unpaid work, paid migrant domestic labour, home cleaning, au pair, parenthood, motherhood, fatherhood
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon