Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Framstillinger av kvinner kledd for makt

  • Side: 224-245
  • Publisert på Idunn: 2015-11-26
  • Publisert: 2015-11-26

Forfatterne undersøker og diskuterer klærnes evne til å fremme eller også hemme autoritet. Med fotografier av kvinnelige toppledere som eksempler, undersøkes kulturelle og symbolske betydningsstrukturer vedrørende klær, kjønn og autoritet. Autoritet konnoterer tradisjonelt til maskulinitet. Femininitet har en mer ambivalent og usikker posisjon relatert til formell og legitim makt. Ved hjelp av fotografier av kvinnelige toppledere drøfter forfatterne hvordan maskulinitet og femininitet forhandles i framstillinger av personer, som på grunn av sin posisjon er avhengige av å signalisere autoritet og gjennomføringskraft. De er særlig opptatt av endringer i femininitetens symbolske konnotasjoner. Drøftingen av kjønnet maktestetikk og endringer i det symbolske gjøres ved hjelp av tre figurasjoner hentet fra seksuelle subkulturers estetiske univers: Å passere til makten, å crossdresse til makten og å feminisere til makten. Avslutningsvis drøftes mulighetene for å overskride og endre de symbolske og kulturelle betydningene forbundet med femininitet, maskulinitet og makt.

Women in Photographs – Dressed for Power

This is a study of dress codes, related to the capacity clothes have to enhance authority, as well as to reduce it. Cultural and symbolic structures of meaning related to gender and authority are explored, using as examples photos of Norwegian female top leaders. Authority and masculinity are often seen as connoted, while femininity holds a more ambivalent position related to formal and legitimate power. The authors discuss how masculinity and femininity are negotiated in images of female leaders, who, due to their position have to signal authority and executive power. In particular, they address possible shifts and transgressions in the connotations of femininity. In their analysis and discussion, the authors apply three figurations known from research on subcultural sexual aesthetics: passing to power, crossdressing to power and feminizing to power.

Keywords: Clothes, power, authority, sexuality, gender, women, management, leadership, the corporate suit
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon