Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Grønn likestilling: Miljøpartiet De Grønne og mulighetene for en grønn likestillingspolitikk

er forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), hvor hun også disputerte for graden PhD i kultur- og kjønnsforskning. Bang Svendsen har tidligere særlig arbeidet med seksualitet og etnisitet/rase i sammenheng med skolen som organisasjon, og er nå ansatt på et prosjekt om kjønn og makt i mektige organisasjoner finansiert av SAMKUL, Norges forskningsråd. stine.helena.svendsen@ntnu.no

er sosiolog og professor i samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har bred kompetanse innenfor forskning på kjønn, seksualitet og likestilling. Hennes to seneste prosjekter er større samarbeidsprosjekter innenfor kjønn, ledelse og organisasjon, finansiert av Norges forskningsråd. agnes.bolso@ntnu.no

  • Side: 89-110
  • Publisert på Idunn: 2015-07-28
  • Publisert: 2015-07-28

Denne artikkelen har et dobbelt siktemål: for det første å undersøke Miljøpartiet De Grønnes (MDGs) kjønnsforståelse og likestillingspolitikk. For det andre ønsker vi gjennom studien å bidra til debatten om økologisk feminisme, og til mulighetene for en feministisk grønn politikk. Vi ser på et utvalg partidokumenter fra MGD og leser dem opp mot NOU 2012:15 Politikk for likestilling og nyere teoridanning. Den fornyede interessen for teoritradisjonen «økofeminisme» har medført at vi særlig tar opp kritikken av økofeminismen, men også det kritiske potensialet som ligger i denne tradisjonens møte med annen økologisk tenking.

Green Policy for Gender Equality: The Green Party Norway and the possibilities for a green policy for gender equality

This article has a double aim: firstly, to explore the understanding of gender and gender politics held by the Green Party Norway; and secondly, to make a contribution to the debate on ecological feminism and the possibilities of feminist green policymaking. The authors read a selection of party documents in the light of hegemonic Norwegian equality politics and feminist theory. Longstanding ideas from the ‘ecofeminist’ tradition are of particular interest, as the authors critique such ideas, but also let them serve as critical potential when confronted with other forms of ecological thinking (deep ecology/ecophilosophy).

Keywords: feminism, ecofeminism, gender equality, green politics
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon