Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hjelp til (seksuell) selvhjelp – Maskuliniteter i den norske sjekkebevegelsen

Postdoktor ved Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger. Han disputerte i desember 2014 med avhandlingen Fra metro til retro? Maskuliniteter i norsk populærkultur på 2000-tallet. Han er tilknyttet SAMKUL prosjektet «Mirror, Mirror on the wall – who is most powerful of them all?» der han analyserer iscenesettelser av maskulinitet i petroleumssektoren.

fredrik.langeland@uis.no

Førstelektor ved Høyskolen i Sogn og Fjordane. Han har tidligere skrevet for Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift, Norsk Sosiologisk tidsskrift og Norsk filosofisk tidsskrift. Hans siste bok var Humanioras fremtid – kampen om forståelsen av mennesket og samfunn (Oslo 2011: Cappelen Damm akademiske forlag) hvor han var redaktør og medforfatter. Forskningsinteressene hans er politisk filosofi, demokratiteori, Kina og politiske prosesser, modernitetsteori.

simen.oyen@svt.uib.no

Denne artikkelen fokuserer på såkalte Pick Up Artists (PUA) i Norge, og analyserer dette fenomenet i en kulturell kontekst preget av kommersialisering og et «terapeutisk etos». Overgangen til en nyliberal kapitalistisk økonomi gir strukturelle føringer for subjektet og dets seksualitet. Vi undersøker hvorvidt coaching, selvhjelpslitteraturen og kommersielle produkter knyttet til dette sjekkemiljøet impliserer en vending mot et seksuelt «foretaksselv», og undersøker om dette fenomenet kan gi noen indikasjoner på hvordan seksualitet og maskulinitet kommer til uttrykk i et samfunn hvor en forbruksøkonomi er dominerende.

Help for (sexual) self-help Masculinities in the Norwegian pick up movement

This article focuses on so-called Pick Up Artists (PUA) in Norway, and analyses this social phenomenon in the cultural context of the commercialization of sex and a ‘therapeutic ethos’. The transition into the neoliberal late capitalist economy has created structural changes in the ideals of and strains upon selfhood, and consequently how we define and understand the sexual subject. We question whether the self-help literature and commercialized products connected to Pick Up Artists are cultural symptoms of this subjective turn towards a sexual ‘enterprising self’, and ask whether this phenomenon can give some indications of how sexuality is expressed in a contemporary consumer-based society.

Keywords: Masculinity, sex, pick-up, self-realization, consumer economy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon