Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Enkene og patriarkatet - 1600-tallets oppbyggelige litteratur for berøvede kvinner

er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans historisk-kritiske utgave av Petter Dass’ Katekismesanger (1698/1715) kom på nett og som e-bok i 2013 (Det norske språk- og litteraturselskap: www.bokselskap.no).

jon.haarberg@ilos.uio.no

Bokhandlere og -trykkere i 1600-tallets Danmark–Norge ser ut til å ha identifisert enker som en særlig målgruppe for utgivelsen av oppbyggelige bøker. Ni titler er bevart som uttrykkelig henvender seg til enker. I denne artikkelen undersøker jeg disse ni titlene nærmere i to henseende. Først spør jeg om ideologien: I hvilken grad kan vi oppfatte håndbøkene for enker som tidlige forekomster av «kvinnelitteratur»? Det andre spørsmålet gjelder bokhandelen: Fantes det på 1600-tallet faktisk en gruppe lesere som etterspurte bøker om enkestanden? Jeg hevder at bøker av, om og for enker gir uttrykk for de samme patriarkalske verdiene som andaktslitteraturen for øvrig. I motsetning til det man gjerne har trodd, kan enker som målgruppe på bokmarkedet ses som resultatet av et push på utgiversiden, ikke et pull på mottakersiden.

Widows and patriarchy Seventeenth-century devotional literature for bereaved women

Booksellers and printers in seventeenth-century Denmark–Norway seem to have identified widows as a specific target group for devotional books. Nine titles explicitly directed at widows have been preserved. In this article I address the said titles with respect to two questions. The first concerns ideology: To what extent may these books qualify as early occurrences of ‘women’s literature’? The second concerns the book trade: Was there in fact a readership demanding books on widowhood in the seventeenth century? Books by, for and about widows, I argue, certainly reflect patriarchal values no less than other devotional literature does. Contrary to common opinion, the widow readership may be considered the result of an ideological push, not an economic pull.

Keywords: Devotional literature, widowhood, 1600–1699, Denmark–Norway, women’s literature, Petter Dass, Dorothe Engelbretsdatter, Dorthe Nielsdatter, Lisbeth Pedersdatter Heeboe
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon