Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Vold i parforhold kan gjøre lønnsarbeid vanskelig

er lege, spesialist i arbeidsmedisin, dr.med. og leder av Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Hun er professor i arbeidsmedisin og internasjonal helse. Hennes forskning omfatter et bredt spekter av arbeidsmedisinske tema, vesentlig epidemiologiske. For tiden er hun mest engasjert i arbeid og helse i lavinntektsland og psykososiale forhold i Norge, så som skiftarbeid og arbeidstidsbestemmelser, men også tematikken kvinner og vold. bente.moen@cih.uib.no

er fysioterapeut, dr. philos og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse. Hun er også førsteamanuensis ved Forskningsgruppe for fysioterapi ved Universitetet i Bergen. Hennes forskning omfatter ulike metoder, kvantitative og kvalitative studier, epidemiologi og intervensjonsforskning. Forskningstemaene dekker temaer som vold i nære relasjoner, trusler og vold mot legevaktpersonell, organisering av legevakt, sykefravær og muskelskjelettplager. tone.morken@uni.no

er statistiker, PhD og jobber som biostatistiker ved Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Helse Bergen og som forsker ved Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring fra forsking innen registerepidemiologi, arbeidsmedisin og vold i nære relasjoner der hun har vært involvert som statistikker og epidemiolog. valborg.baste@isf.uib.no

er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag og vernepleie ved Høgskolen i Bergen. Hun er sykepleier og tok sin dr. polit. grad om vold mot kvinner «Qality of life among women who have experienced intimate partner violence. A one year follow-up study among women at Norwegian women’s shelters» i 2008 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Der gjennomførte hun også sin postdoktor-studie «Arbeid og vold». Hun har også en deltidsstilling som forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse og arbeider der i hovedsak med overgrepsproblematikk. kjersti.alsaker@hib.no

Studier fra andre land har vist at partnervold mot kvinner også rammer kvinners lønnede arbeidssituasjon på ulike måter. I denne studien ønsker vi å undersøke om dette også gjelder kvinner i Norge. En tverrsnittstudie ble gjennomført i 2010/2011. Spørsmål om lønnsarbeid, fysisk og psykisk partnervold og handlinger utført av partner som gjorde arbeid vanskelig, ble sendt til et utvalg av kvinner som hadde søkt hjelp på grunn av partnervold og til et tilfeldig befolkningsutvalg av kvinner. 551 kvinner deltok (svarprosent 44–36). Kvinner utsatt for partnervold var sjeldnere i lønnsarbeid enn kvinner uten slik erfaring. Kvinner som har opplevd vold fra partner, har ofte også erfart handlinger fra partner som gjør det vanskelig å være i lønnsarbeid. Slike handlinger fra partner som vanskeligjør lønnsarbeid, forekommer aldri eller sjelden blant kvinner i Norge som ikke har erfart partnervold. Handlinger fra partner som gjør det vanskelig å være i lønnsarbeid, bør inkluderes i forståelse av vold i nære relasjoner.

Intimate partner violence may affect women’s employment negatively

Studies from other countries have shown that when women experience intimate partner violence (IPV), it may affect their work situation and employment status in a number of ways. In this study we examine whether this also applies to women in Norway. A cross-sectional study was conducted in 2010/11. A questionnaire about work participation, experiences of psychological and physical IPV, and problems related to paid work was sent to a sample of women who had sought help due to IPV, and a random sample of the general population. In total, 551 women participated (response rate 36-44%). Women who had experienced IPV were less likely to be in paid work than women who had not experienced IPV. Actions by partners that affected women’s employment negatively were reported more frequently among women who had experienced IPV, and such actions were rarely reported among women who had no partner abuse experiences. Women who had experienced intimate partner violence had often experienced actions by partners that affected their working situation negatively, and made it harder for them to be and stay employed. Therefore, such actions ought to be included in our understanding of intimate partner violence.

Keywords: Intimate partner violence, employment, economic violence, work and working conditions.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon