Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Finanskapitalismens kjønnsromantikk: Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur

arbeider som forsker ved NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Artikkelen i dette nummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning er basert på hennes nylig avsluttede postdoktor-prosjekt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Prosjektet var også tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet Nye familiekulturer ved Institutt for samfunnsforskning. Aarseth har blant annet skrevet boken Moderne familieliv, Cappelen Damm Akademisk 2011 og har publisert flere artikler om familieliv, kjønnsrelasjoner, maskulinitet, modernisering og klasse. helene.aarseth@nova.hioa.no

  • Side: 203-218
  • Publisert på Idunn: 2014-11-20
  • Publisert: 2014-11-20

Denne artikkelen utforsker en kjønnskomplementær familiekultur i deler av finansbransjens øvre sjikt. Artikkelen bygger på narrative dybdeintervjuer med 20 foreldre som lever i par der en eller begge jobber som partnere, investorer, fondsforvaltere eller administrerende direktører i kapitalintensive virksomheter, primært innen finansbransjen. De fleste av familiene i utvalget praktiserer en kjønnsbasert arbeidsdeling der moren har hovedansvaret for familiens hverdagsliv. Jeg argumenterer for at det ikke bare er tidsklemme som driver denne kjønnskomplementære familiekulturen. Gjennom en psykoanalytisk og fenomenologisk utvikling av Pierre Bourdieus praksisteori viser jeg at romantiseringen av hjemmet og den kvinnelige hjemskaperen kan ses både som et svar på, og som driver av, finansjobbenes handlingskrav og motivasjonsform. Jeg hevder altså at det kan være en dyp forbindelse mellom romantiseringen av den kvinnelige hjemskaperen og utebyttejaktens strev og lengsler.

The gender romantic of financial capitalism. A study of business elite families in Norway

This article explores a gendered family culture among financial intermediaries in the comparatively gender equal Norwegian society. The article draws on a free association narrative interview study of 20 parents from families where one or both hold senior positions as partners, investors, investment managers or CEOs in capital-intensive enterprises, primarily within corporate finance. Most of these families practice a gendered division of work where the mother is primarily occupied with the everyday life in the family. Drawing on a psychoanalytic and phenomenological development of Pierre Bourdieu’s theory of practice, I argue that the gendered family culture with its nurturing mother and cult of domesticity could be seen as an emotional response to specific requirements in financial jobs that cannot be fully accounted for in terms of time bind issues. The cult of domesticity provides a shelter and serves as a sound foundation for the competitive cult of finance. Also, the cult of domesticity energizes and empowers the socialized desire at work in the financial field. I suggest that this might be indicative of a more general connection between the romanticization of the homemaker family and the dynamic of financial capitalism.

Keywords: Family culture, gender, socialized desire, financial intermediaries, financial capitalism, practice theory.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon